Tar friår og venter at Nav skal betale

Ungdommen kaller det å «nave».

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

– Jeg kunne tenke meg et friår, for jeg er skolelei, men jeg er ikke sikker på om jeg skal «nave» eller ikke enda, forteller en skoleelev til NRK Hedmark og Oppland .

Ifølge Nav i fylket er ikke dette noen uvanlig tanke.

– Vi i Nav ser at ungdom er kjent med begrepet «å nave». Det vil si at man tar et år fri fra skolegangen, men at det er Nav som skal betale for det friåret, sier Jon Espesæther, rådgiver ved NAV i Kongsvinger, til NRK Hedmark og Oppland.

– Foreldre og venner påvirker ungdommenes holdning til hvordan NAV fungerer. I tillegg er de klar over at vi bor i et land med god økonomi. Dette gjør at mange unge tror de har rett på ytelser som ikke er reelle, sier Espesæther.

For å ha rett på stønad må man delta i aktivitetsbasert tiltak gjennom Nav. Man må være 18 år for å få økonomiske ytelser fra Nav. Bare i spesielle tilfelle får unge under denne alderen bistand.

Les også: Skremt av mange unge uføre

Trente seg til trygd


600.000 nordmenn risikerer dramatisk inntektsfall

Uføre kan få 30.000 mer enn dem som jobberNordmenn er verdens mest trygdede

«Snylterbygda» fant gulloppskrift på trygdeproblem

.