Rekordhøye boligpriser og få boliger på markedet fører til en enorm vekst i boligprisene, som i mange år har steget mer enn lønnsveksten. Likevel mener sjeføkonom Jan L. Andreassen i Terra at boligprisene er for lave.

Sjefsøkonomen mener boligprisene har steget i takt med lønnsveksten, men påpeker imidlertid at andre inntekter øker raskere enn rene lønninger i et moderne samfunn.

- Tar en husholdningenes samlede inntekter i dette årtusen, så har de steget ganske likt med boligprisene. Begge størrelser har doblet seg. Hensyntar en endring i kvalitet på boligene og nedgangen i rentenivå, er boligprisene fortsatt omlag 15-20 prosent for lave, sier Andreassen.

Han mener denne rabatten sees i sammenheng med at verden er svært usikker og at en ny global konjunkturnedgang kan være i emning.

Lavere prisvekst i sikte
Sjefsøkonomen tror prisveksten vil halveres fra neste år.

- Dagens prisvekst på omlag 8,5 prosent er ekstrem og vil trolig falle til det halve fra og med neste år, sier Andreassen.

 

Han mener også at dersom oljeprisen holder seg på dagens nivå, eller høyere, vil nok boligprisene i Norge doble seg over en 20 års periode.

Dette kom frem under et nettmøte på DN.no torsdag hvor Andreassen svarte på spørsmål fra leserne sammen med sjeføkonom Roger Bjørnstad i analyseselskapet Pöyry og adminisistrende direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

Les hva ekspertene svarte nederst i saken

Ikke godt å treffe optimalt
Ekspertene svarte på spørsmål rundt kjøp og salg av bolig, og kom med anbefalinger og forventninger til boligmarkedet i tiden som kommer.

- Jeg tror nok prisene i Oslo vil fortsette å stige i årene som kommer. Pöyrys prognose tilsier 30 prosent høyere priser i Oslo i 2015 enn i 2011. Dette er min forventning, men sier ikke noe om risikoen for fall, svarte Andreassen på spørsmål om det er lurt å investere i en bolig i hovedstaden for en kortere periode på tre til fire år, sier Andreassen.

Tilbudet av bruktboliger på markedet er fremdeles på et lavt nivå flere steder i landet, noe som bidrar til å øke prispresset. I og med at de aller fleste boligkjøperne også skal selge, er det mange som lurer på hva som er den mest optimale tiden for salg.

- Min erf#229 er at man bør prøve å selge når avisene roper «kjøp bolig». Du vil neppe treffe toppen ved et salg i sommer, men husk at verden er svært usikker, og at prisene kan falle hvis de verste krisescenario materialiserer seg, sier Andreassen.

Les hva ekspertene svarte nederst i saken

Les også:
<b>Sjekk boligprisene der du bor</b>
Prisoppgang på borettslagleiligheter
- 30 kvadratmeter når du er 40 år er ikke så kult
Slik hjelper du barna inn i boligmarkedet
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.