- Når statsbudsjettene bidrar til å spa kull inn i økonomien, er det ikke noe rart med vekst i boligpriser og samtidig vekst i husholdningenes gjeld, sa direktøren for Finans Norge da han talte til 500 deltagere på en konferanse for eiendomsbransjen onsdag.

Den tidligere konsernsjefen i Storebrand var ikke i tvil om at Norge er og blir annerledes-landet. Vekstraten i den norske økonomien er sterk, mens Europa for øvrig, USA og Kina fortsatt sliter med ettervirkningen etter finanskrisen.

Ekspansive budsjetter
Kreutzers bekymring er at myndighetene ikke forstår at de selv bidrar til å hete opp økonomien. Han viste til at da finansministeren under finanskrisen i 2008 la frem statsbudsjettet for 2009 omtalte det som det sterkest ekspansive budsjettet noen sinne.

- Budsjettet for 2013 slår rekorden grundig. Det skal brukes 125 milliarder oljekroner, men nå omtales det som et nøytralt budsjett som ikke gir pressproblemer, sa den tidligere konsernsjefen i Storebrand.

Ingen prisboble
Kreutzer mener, som mange andre, at det er lav rente, lav arbeidsledighet, kraftig befolkningsvekst og et etterslep i byggingen av nye boliger som er årsaken til presset i boligmarkedet.

- Jeg finner ikke holdepunkter for prisboble i boligmarkedet, men det betyr at ikke at prisene ikke kan falle. Særlig oljeprisutviklingen kan trekke etterspørselen ned og påvirke boligmarkedet kraftig, sa Kreutzer.

Mens Finanstilsynets to siste sjefer har ropt varsku om at norske husholdninger har stadig mer gjeld, har lederen for bedriftene som låner ut pengene en litt annen tilnærming.

Fordelingen
Han refererer til tall som viser at gjeldsbelastningen hadde steget fra 125 prosent av inntekten til 200 prosent i løpet av få år.

- Vi er enige i at det er viktig å følge utviklingen. Men disse tallene er lite informative. Å ha gjeld lik to ganger inntekten er neppe problematisk for de aller fleste. Vi må se på hvordan gjeldsbyrden er fordelt, fremholder han.

Han påpeker at det er husholdningene med lav inntekt og høy gjeldsbelastning som man må følge med på. Ifølge hans tall utgjør disse 3,8 prosent av husholdningene og drøye åtte prosent av de totale boligutlånene.

Hjelper barna
- Den store økningen i husholdningenes gjeldsbyrde har kommet fra høyinntektsgruppene, sa han og introduserte en forkl#229 på hvorfor:

- Når vi ser at 60 prosent av unge boligkjøpere i pressområder får finansieringshjelp av foreldrene, forklarer det gjeldsøkningen for folk over 45 år.

Les også:
Dette er dine fem største økonomiske bekymringer
Eneboliger steg 250.000 kr på én måned
Boligprisfesten fortsetter
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.