- Dette er ikke bare et sannhetens øyeblikk for Hellas. Det er også et sannhetens øyeblikk for andre små og mellomstore land som har stor statsgjeld og store underskudd i sin utenrikshandel og derfor er avhengige av lån i de internasjonale markedene, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem på dagens pressekonferanse i forbindelse med rentemøtet i Norges Bank.

Gjeldskrisen i Hellas og usikkerheten som er knyttet til statsfinansene i flere andre europeiske land gjorde at Norges Bank vurderte å utsette dagens renteøkning.

I markedet er frykten stor for at krisen i Hellas skal spre seg til andre gjeldstyngede nasjoner i Europa. I forrige uke tok kredittvurderingsbyrået Standard & Poor's ned kreditteratingen på gresk, portugisisk og spansk statsgjeld. I dag advarer et annet byrå, Moody's, om at det vurderer å nedgradere Portugals rating.

Les mer:
<b>Moody's vurderer Portugal-nedgradering </b>

Usikre vekstutsikter
Til tross for at Hellas fikk en krisepakke på 110 milliarder kroner søndag har rentene på blant annet gresk, portugisisk og spansk statsgjeld steget markert de siste dagene. Europeiske børser har samtidig falt tungt på frykten for at problemene skal spre seg. For mange land er nå innstramninger i den offentlige pengebruken eneste vei ut av krisen.

- Dette gjør at vekstutsiktene for Europa er mer usikre enn vi så for oss for en tid tilbake. Isolert sett kunne det trekke i retning av at vi holdt igjen på renteøkningen, sier Gjedrem.

Hovedstyret mener likevel at en samlet vurdering ga grunnlag for å heve styringsrenten til to prosent. Sentralbanken åpner likevel for å skyve neste renteoppgang ut i tid, siden gjeldskrisen i Sør-Europa kan også slå inn i norsk økonomi.

- Det er flere måter dette kan bre seg på, sier sentralbanksjefen.

Les også:
<b>Setter opp renten til 2%</b>
<b>- Kan bli årets eneste rentehopp</b>

Kan utsette neste rentehopp
Han peker på at det ikke bare er statsrentene som går opp, men at også bedrifter og privatpersoner i de aktuelle landene vil oppleve at også deres renter vil stige som følge av økt usikkerhet.

- Sammen med det man kan vente av innstramninger i finanspolitikken i disse landene, fører det til en lavere vekst. Det har betydning nordover, også i land som er nærmere oss. Det blir en svakere utvikling i euroområdet, som er et viktig handelsområde for Norge, sier Gjedrem.

Svakere vekst vil kunne bety at styringsrentene i Europa ikke kommer like raskt opp som ventet. Det vil kunne føre til at også norske renteøkninger vil bli utsatt.

- Når vi bestemmer renten ser vi på utviklingen i internasjonal økonomi så vel som i innenlandsk økonomi. Det kan ha innvirkning på renteuviklingen ute og har derfor en indirekte innvirkning på rentepolitikken i Norge, sier Gjedrem.

Les også: - En eksplosiv cocktail av risiko (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.