Boligsalget i årets tre første måneder var 5,1 prosent høyere enn i samme kvartal ifjor og leiligheter sto for cirka 50 prosent av volumet.

Vi må tilbake til 2006 for å finne en like god start på året knyttet til salg av nye boliger.

Det viste boligstatistikkrapporten for 1. kvartal 2012 som Boligprodusentenes forening la frem i dag.

Fra fjerde kvartal ifjor til første kvartal i år falt salget med 5,2 prosent, og steg altså 5,1 prosent sammenlignet med samme kvartal ifjor.

Igangsettingen av nye boliger var 3,2 prosent lavere i første kvartal i år enn i samme kvartal ifjor, og var 21,2 prosent lavere enn kvartalet før.

- Igangsettingen av boliger i Oslo ligger langt under behovet for nye boliger. Her er boligbehovet dobbelt så stort som årstakten i boligbygging i første kvartal. Det er ikke rart at boligprisene stiger så mye som de gjør, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening.

- Salget ligger bra an, spesielt mars var var en bra måned. Vi var mer bekymret i januar, sier Per Jæger.

- Igangsettingen har en nedgang fra tilsvarende kvartal ifjor på drøye 3 prosent, men det er viktig å understreke at dette kvartalet var noe av det beste vi har registrert, sier Jæger.

Kvartalet ligger nesten 20 prosent over gjennomsnittet for tilsvarende kvartaler for hele perioden, og tendensen måned for måned var stigende også her.

- Kommunene og KS må engasjere seg mer i boligutviklingen. Det viktigste er å få fokus på å bygge flere boliger i kommunene. Flere store områder må reguleres til boliger. Det er store volumer som må bygges, sier han.

- Kikk mot områder i marka vi kan bygge, sier han.

Det ble bygget tett opp til 28.000 boliger i 2011. Dette ga en vekst på over 30 prosent sammenlignet med 2010.

Selv om boligbehovet fortsatt ligger på om lag 40.000 boliger årlig og norsk økonomi går relativt bra, er det fortsatt faktorer som gjør det vanskelig å komme opp på dette nivået med det første, heter det i rapporten fra Boligprodusentene.

De venter i utgangspunktet en utvikling i 2012 som tilsier at nivået havner på linje med fjoråret, og etter årets tre første måneder kan det se ut som dette kan være et godt estimat.

Les mer om eiendom:
- Ikke vent med boligkjøp
Slik hjelper du barna inn i boligmarkedet
Denne listen gjør boligen en halv million dyrere

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.