Krisen i norsk økonomi er ikke over, advarer Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Organisasjonen la i dag frem sin kvartalsrapport som er basert på undersøkelser blant norske bedrifter. I rapporten tegnes det et mørkt bilde for utviklingen i norsk industri i tiden som kommer.

Til tross for at en rekke nøkkeltall den siste tiden har vist at det ikke går like ille som fryktet med norsk økonomi, påpeker NHO at vi er i ferd med å få en tospors økonomi der skjermet og konkurranseutsatt sektor går hver sin vei.

Frykter for industrien
Til tross for at de fleste piler har begynt å peker oppover igjen her til lands er det fortsatt en sektor i økonomien som gir grunn til bekymring. Industrien merker fortsatt krisen godt.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at industriproduksjonen økte moderat i juli etter ti måneder med fall. Men ifølge innkjøpssjefenes forventningsindeks for august, norsk PMI, er det fortsatt svært dystre utsikter i norsk industri.

Les mer: Sjokkfall i forventningene

NHO tror at norsk industriproduksjon vil falle med syv prosent i inneværende år og falle ytterligere fem prosent til neste år. Høy lønnsvekst og sterk kronekurs er blant faktorene som skaper problemer for konkurranseutsatt sektor.

NHO ber derfor innstendig om at renten ikke heves.

- Ikke sett opp renten om 14 dager, er meldingen som NHOs sjeføkonom Tor Steig sendte til sentralbanksjef Svein Gjedrem på dagens pressekonferanse.

Norges Bank neste rentemøte er onsdag 23. september.

Steig og NHO har registrert at mange andre økonomer har tatt til orde for at rask renteheving i Norge er nødvendig - blant annet for å hindre en ny boble i boligmarkedet.

- Jeg har sett at noen mener det. Men det mener ikke jeg, sier NHOs sjeføkonom til DN.no.

Uansett, mener Steig, vil rentenivået i Europa for øvrig legge sterke føringer på hva sentralbanksjef Svein Gjedrem kan tillate seg å gjøre.

- Eurorenten er beregnet til 1,4 prosent neste år, det setter en ramme for hva vi kan gjøre i Norge dersom man er opptatt av kronekursen. Og det er vi.

NHOs hovedanliggende er selvsagt å påvirke finanspolitikken i en retning som gavner deres egne bedrifter. Men Steig mener lav rente i Norge vil være til det beste for hele nasjonen.

- Ja, det mener jeg. Men da må man samtidig iverksette andre virkemidler. Neste år bør man for eksempel justere budsjettopplegget, etter å ha brukt mye penger på krisepakker. Vi kan ikke fortsette å bruke for mye oljepenger, sier han til DN.no.

Gode nøkkeltall, som at arbeidsledigheten stiger langt mindre enn fryktet, at forbruket øker i raskt tempo, at kredittveksten så smått begynner å stige igjen og at boligprisene fortsetter oppover, har fått mange økonomer til å vente en snarlig renteheving fra Norges Bank.

Les mer: Sikre på høyere rente

Blir taperen
I kvartalsrapporten fra NHO kommer det frem at håndtverksbransjen og fiskeindustrien ser mest positivt på utviklingen det kommende året.

Næringer som service, reiseliv og bygg- og anlegg ser fortsatt negativt på utviklingen.

Og industrien fremstår som den store taperen i norsk økonomi.

- De eneste vi kan håpe på å få hjelp fra er kineserne. Det er de som skal overta for USA. Men det vil imidlertid motvirkes av en sterkere krone, sier Steig.

NHO venter nå at fastlands-bnp vil stige med moderat 0,5 prosent i 2010. Samtidig vil leidgheten stige fra dagens 90.000 ledige og på tiltak til 120.000 i 2010.

Slik ser den siste prognosen for norsk økonomi ut. Alle tall i prosents økning fra året før (Kilde: SSB/NHO)