- For å begrense risikoen for at det skal bygge seg opp en boligprisboble, er det viktig at den gradvise normaliseringen av renten som Norges Bank har varslet, ikke utsettes for lenge, sier finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo i forbindelse med fremleggelsen av Finanstilsynets rapport om de finansielle utsiktene i Norge torsdag.

NHOs sjeføkonom Tor Steig mener andre virkemidler enne renten må til for å stagge bologprisene.

Han frykter en unaturlig høy, norsk rente, på grunn av boligprisboomen: NHO frykter boligprisene

Fare for overoppheting
Tilsynet venter i rapporten solid fart i norsk fastlandsøkonomi fremover og frykter at farten over tid kan bli for høy.

"Oppgangen er bredt basert, og en bekymring er at norsk økonomi står i fare for å bli overopphetet", skriver tilsynet og viser blant annet til at veksten i boligprisene har vært sterk.

Høy gjeld
Samtidig peker tilsynet på at gjeldsbelastningen i norske husholdninger er historisk høy - og høy sammenlignet med andre land.

Gjelden øker raskere enn inntektene og andelen husholdninger med svært høy gjeld er økende. Samtidig er en andel av lånene svært høye sett i forhold til verdien på boligene.

"Disse forholdene kombinert med mindre nedbetaling enn tidligere og svært høy andel lån med flytende renter gjør husholdningene sårbare for renteøkninger", skriver tilsynet.

DN.no/kalkulator:
Finn beste boliglån - fast rente
Finn beste boliglån - flytende rente

Så mye kan du låne

Rentehoppene svir
Ifølge en undersøkelse Statistisk sentralbyrå har gjort for Finanstilsynet vil 440.000 norske husholdninger som svarer til mer enn 20 prosent av disponibel inntekt dersom lånerenten ved utgangen av 2012 kommer opp på samme nivå som i 2008.

Nå vurderer Skogstad Aamo å stramme ytterligere inn i reglene for bankenes utlån til boligformål.

Våren 2010 innførte tilsynet nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis. Hovedkravene var grundig vurdering av betalingsevne og at lånet normalt ikke skal overstige 90 prosent av boligens verdi.

- Finanstilsynet følger opp bankenes etterlevelse av retningslinjene for god kredittpraksis for boliglån gjennom aktivt stedlig tilsyn, sier Skogstad Aamo som påpeker at det kan være aktuelt å vurdere strengere reguleringer av utlånene.

Les også:
- Boligprisene stiger uansett hvor høye rentene blir
Venter enda raskere rentehopp i Norge
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.