- Jeg hilser denne diskusjonen velkommen. Dette er en viktig problemstilling, sier generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen om debatten om kvinnelige partnere i advokathusene.

Dagens Næringsliv har den siste uken satt søkelys på den lave kvinneandelen blant partnerne i norske advokatfirmaer. Med en kvinneandel på 11,4 prosent havner Oslo i bunnsjiktet i en kartlegging på partnernivå i en rekke europeiske hovedsteder.

Les innlegget som fyret opp debatten her: Hardtarbeidende menn må se seg forbigått av mindrearbeidende kvinner. Bare fordi de er kvinner. Er det likestilling?

Har partnerambisjoner

I 2008 lå den kvinnelige partnerandelen på omtrent samme nivå på landsbasis etter å ha vært fallende i et par år. Foreningen finansierte da en forskningsundersøkelse som så nærmere på hvorfor kvinner slutter i de store advokatfirmaene.

- Et av hovedfunnene var at kvinner begynner i de store advokatfirmaene med ambisjoner om å bli partner. Likevel ser vi at de færreste blir det, sier Smith.

Etter barn nummer to, var det flere av kvinnene som rapporterte at det ble vanskelig å forfølge partnerambisjonene, ifølge Smith.

- Det var ikke først og fremst arbeidspresset som var den utløsende faktor, men de følte at det var vanskelig å komme i full gjenge igjen når de kom tilbake etter permisjon. Pulten var tommere enn før og de ble ikke tatt med på de viktigste sakene med de viktigste klientene, sier Smith.

Må inkluderes

Generalsekretæren tror ikke mangelen på kvinnelige partnere kun skyldes stort arbeidspress, men også strukturelle forhold både i firmaene og hos klientene og næringslivet for øvrig.

- Jeg tror ikke kvinnene blir ekskludert og jeg tror ikke det er noe som skjer bevisst, men kvinnene blir ikke like ofte inkludert. Det handler om å få være med på møter med de viktigste klientene og ikke bare jobbe backoffice – at kvinnene får være med på det som gjør at de kvalifiserer seg til å bli partner. Det handler ikke bare om antall timer, men om å lære det som skal til, sier Smith.

Familie like viktig for menn

Ifølge Smith får foreningen også tilbakemelding fra mannlige advokater om at også de er opptatt av å ha en god balanse mellom jobb og familieliv.

- Særlig blant de yngre ser vi at dette blir viktigere. Men også menn har forskjellige oppfatninger om hvor mye man skal jobbe og hvor mye tid man skal tilbringe med familie og små barn, sier Smith.

Hun viser til en forskningsrapport som konkluderte med at de kvinnene som lykkes i næringslivet også er de som er mest likestilte på hjemmefronten.

- Det er viktig å dele både på gledene og byrdene i hjemmet, sier Smith.

Etterlyser mangfold

Hun mener generelt det er viktig for advokatfirmaene å gjenspeile mangfoldet i samfunnet når de rekrutterer og at det på sikt vil gi best lønnsomhet.

- Advokatfirmaene er kommersielle virksomheter hvor det å tjene penger for virksomheten er viktig. Men advokatfirmaene blir mer lønnsomme om de satser på mangfold også i partnerskapet. Dette er talentsatsing på lang sikt. Firmaene har et mangfold av oppgaver og et mangfold av klienter, sier Smith.

Hun mener dagens nyansettelser i de store advokathusene med omtrent 50/50 menn og kvinner gir håp om en bedre kjønnsbalanse også i partnersjiktet. På jusstudiet er i dag nesten 70 prosent av studentene kvinner.

Les også på dn.no:

- Må jobbe døgnet rundt dnPlus  (DN+)

Tar oppgjør med machomyter dnPlus   (DN+)

Fikk krav om kvinnelig advokat dnPlus  (DN+)

– Jeg har hverken vaskehjelp eller butler  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.