Finanstilsynet varslet sent fredag kveld å ha tilbakekalt konsesjonen til den tidligere Agasti- og Acta-meglervirksomheten Navigea Securities.

- Alvorlige og systematiske

I vedtaket beskriver tilsynet i sjeldent harde ordelag hvordan finansrådgivningsselskapet har beriket seg selv på bekostning av kundene, og hvordan styret i konsernet over lang tid har unnlatt å korrigere adferden til tross for gjentatte advarsler.

"Foretakets overtredelser er etter Finanstilsynets vurdering alvorlig og systematiske. Finanstilsynet vurderer det som skjerpende at det i nærværende tilsyn er avdekket alvorlige brudd på bestemmelsene om god forretningsskikk for tredje gang i konsernet", skriver seksjonssjef Geir Holen og direktør Anne Merethe Bellamy i Finanstilsynet i vedtaket.

Geir Holen.
Geir Holen.

Prioritert egne interesser

Tilsynet mener foretaket gjennom sin virksomhet har skadet kunders og andre markedsaktørers tillit til verdipapirforetak som sådan, ifølge vedtaket.

Kjernen i kritikken er hvordan Navigea gjennomgående har anbefalt investeringer til kunder uten å foreta «individuelle og reelle vurderinger» om de var i kundens interesse. Dermed har kundene heller ikke fått informasjon om bedre investeringsmuligheter.

Samtidig har selskapet krevd løpende honorarer for investeringsråd og personlig oppfølging til tross for at dette ikke ble gitt og at investeringene var illikvide.

"Foretaket har med dette ikke ivaretatt kundenes interesser, men tvert i mot satt sine egne interesser foran kundenes", skriver tilsynet.

Kontroll- og rutinesvikt

Finanstilsynet påpeker at ansvaret for forholdene ligger hos selskapets styre og ledelse. Finanstilsynet ønsker imidlertid ikke å kommentere saken utover vedtaket, men bekrefter at det er rettet mot foretaket og ikke enkeltpersoner.

Våren 2012 ble en rekke kunder i tidligere Acta Asset Management (AAM) overført til Navigea Securities. Disse kundenes investeringer var i stor grad uomsettelige, og Finanstilsynet mener Navigea burde ha fanget opp at forvaltningsavtalene og honorarstrukturen ikke lenger var i kundens interesse. Tilsynet mener fraværet av korrigerende handling fra styret og ledelsen i Navigea bekrefter kontroll- og systemsvikt.

"Det er Finanstilsynets vurdering at Foretaket styre og ledelse har etablert et kundebetjeningskonsept som synes å passe svært dårlig for de fleste av de tidligere (AAM) kundene som ble overført", heter det.

Ikke gjort nok

Navigea har i sine tilsvar til tilsynet påpekt at overføringen av kundene har vært tidskrevende og at det er foretatt av full gjennomgang av kundens egnethet for investeringskonseptene de er eksponert mot. Samtidig har selskapet brukt mye tid og ressurser på interne prosesser og opplæring. Tilsynet er likevel ikke imponert.

"Dette arbeidet har likevel ikke, etter Finanstilsynets vurdering, vært tilstrekkelig til å forhindre at kundenes interesser over en lang periode har blitt ivaretatt", skriver tilsynet.

- Ventet

Navigea er et datterselskap i Agasti, og bygger på den tidligere Acta-virksomheten. Agasti meldte i mars i år at Finanstilsynet ville kunne trekke tilbake Navigeas konsesjon, og at betydelige tap ville oppstå som følge av dette. Da falt aksjen 16 prosent.

- Vedtaket er som ventet, noe vi har forskuttert, kommunisert og tatt høyde for i alle sammenhenger de seneste månedene, sa Agastis-sjef Jørgen Pleym Ulvness i en melding fredag.

Hans forgjenger i sjefsstolen, Agasti-storaksjonær og Acta-gründer Alfred Ydstebø, har tatt på seg sin del av skylden for selskapets uføre.

- Som administrerende direktør i Agasti Holding i store deler av denne perioden skal jeg selvsagt ta min del av ansvaret for at endringene ikke har gått så raskt som Finanstilsynet tydeligvis ønsket, sa Ydstebø til DN i mars.

Christian Tunge, tidligere Agasti-direktør.
Christian Tunge, tidligere Agasti-direktør. (Foto: Aleksander Nordahl)

Måtte trekke seg

I desember ifjor trakk Agasti-finansdirektør og tidligere Navigea-styremedlem Christian Tunge seg fra sine verv i konsernet etter å ha blitt vurdert uegnet til å inneha en ledende rolle i et verdipapirforetak.  På samme tid overlot Ydstebø rollen som toppsjef til Pleym Ulvness.

- Finanstilsynet har bedt Christian Tunge vurdere sine styreverv i Navigea Securities og Agasti Wunderlich Markets. Anmodningen kom som følge av endelig vedtak i tilsynssaken vedrørende Acta Asset Management, hvor Tunge satt i styret, sa kommunikasjonsdirektør Tor Arne Olsen til Finansavisen på tidspunktet.

Det er ikke kjent hvorvidt forholdene har fått konsekvenser for andre, eller tidligere og nåværende styremedlemmer og ledelse i Navigea og morselskapet Agasti.

Navigea har frem til 31. desember 2014 tillatelse til å yte investeringstjenester knyttet til mottak, formidling eller utførelse av ordre, så langt det er nødvendig for en forsvarlig avvikling av kundeforholdet.

Les også:
Santander kjøper GE Money Bank
- Hver tredje bank vil trenge kapital (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.