–Det er tungt fysisk arbeid. Men ja, jeg trives og kan anbefale yrket for andre, sier Stian Gjermo Teigen (18). Han gikk på anleggsteknikklinje ved Sogndal videregående skole og er nå i gang som banemontørlærling i Bane Nor. Om ytterligere ett år er fagbrevet på plass. Jobben nå er i et vedlikeholdslag på fem som fikser feil på skinner og sporveksler i Oslo-området

Bane Nors problem er nettopp skinnene – det som kniper er å få nok unge som Teigen inn i lære for å bli banemontører.

– Hvorfor tror du Bane Nor har trøbbel med å skaffe banemontør-lærlinger?

– Det var lite om jernbane på skolen, mest oppmerksomhet på anlegg. Men jeg har familie som har vært ved jernbanen og kjente til den, sier Teigen.

Ikke kvalifisert

Bane Nor fikk 612 søkere til lærlingestilling i siste runde. Opplæringsplassene i signal- og elektro lot seg fylle. Men av de 183 som ville bli banemontør hadde noen helt manglende kvalifikasjoner, mange svake basiskunnskaper for eksempel i matematikk og så høyt skolefravær at Bane Nor ikke tok dem inn. 36 planlagte plasser ble ikke fylt, Bane Nor klager på rekrutteringsproblemer.

– Grunnen kan kanskje være jernbanens rykte totalt sett. Eller at bygg og anlegg ellers er på vei opp. Olje er etter hvert også på vei opp, sier hr-konserndirektør Beate Hamre Deck i Bane Nor.

Hun tror også omorganiseringen av det gamle Jernbaneverket til nå statsforetaket kalt Bane Nor kan ha spilt en rolle.

– Jernbaneverket var et etablert merkenavn. Nå er vi mer ukjente, sier Deck.

Hr-direktøren sier selskapet nå må øke innsatsen for å skaffe tilstrekkelig mange til utdannelsesstillingene.

Stor utfordring

Deck kjenner ikke til påfallende lønnsforskjeller mellom lærlinger eller nyutdannede med ferdig fagbrev i offentlig og privat sektor som kunne forklare Bane Nors rekrutteringsproblem.

Lærling Teigen bekrefter at han synes lønnen er ok.

– Vi begynner med 30 prosent av faglærtes, den går så opp med 10 prosent per halvår, sier han.

Det er likevel ikke mange nok som lar seg lokke til å bygge og vedlikeholde jernbanesporene:

– På lang sikt kan dette bli kritisk for jernbanen. En rekke utbyggingsprosjekter er i gang, og det er stort behov for vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet, oppgir Bane Nors kommunikasjonsrådgiver Ingunn Halvorsen.

Påfallende

– Dette er påfallende, sier lærlingeansvarlig Asle Hermansen i det private entreprenørkonsernet Veidekke om rekrutteringsproblemet.

Veidekke selv har spesialiserte avdelinger som tar oppdrag for Bane Nor på jernbaneinfrastrukturen. Men Veidekke tok ikke inn lærlinger i signal-, elektro- og banemontørfagene i 2017 og skal heller ikke gjøre det i 2018. Årsaken er noe annet enn tilgangen.

– Vi tar ikke risikoen. Vi opplever det som uforutsigelig hvor mye utbygging og oppdrag som vil komme på jernbanesektoren. Vi må ha sikkerhet for oppdrag for å gjennomføre et opplæringsprogram, sier Hermansen.

Ifølge Veidekkes mann utføres rundt 20 prosent av nybygging og vedlikehold av skinner, signaler og strøm nå av private aktører etter anbud. Bane Nor er eneste oppdragsgiver. 80 prosent utføres av Bane Nor selv.

Helst gravemaskin

For å få fagbrev som banemontør trengs yrkesfagutdannelse fra bygg- og anleggsteknikklinje i videregående skole, etterfulgt av to års læretid i bedrift.

Av totaltallet på vel 4000 fra bygg- og anleggslinje i fjor var det ifølge Utdanningsdirektoratet rekordhøye 83 prosent som fikk lærlingekontrakt.

Asle Hermansen i Veidekke har en ekstraforklaring på hvorfor Bane Nor nå sliter.

– Nesten alle på bygg og anlegg har som mål å bli anleggsmaskinførere. De vil sitte i gravemaskinen, sier han.

– Det var også min plan i starten, sier lærling Stian Gjermo Teigen.(Vilkår)

Ni av fjorten i ledelsen er kvinner
Irene Rummelhoff sin ledergruppe består av ni kvinner og fem menn, mens det i konsernledelsen kun sitter tre kvinner.
01:22
Publisert: