En av landets fremste jurister innen europarett, professor Finn Arnesen ved Universitetet i Oslo, forventer at overvåkningsorganet Esa vil ta ut stevning mot den norske stat i løpet av kort tid. Årsaken er at rundt 6000 fedre hvert år ikke nyter godt av et av regjeringens fremste virkemidler i likestillingskampen: pappapermisjon.

Professor Finn Arnesen ved Universitetet i Oslo, mener den norske stat åpenbart diskriminerer fedre.
Professor Finn Arnesen ved Universitetet i Oslo, mener den norske stat åpenbart diskriminerer fedre.