– Det er vanskelig, sier produktingeniør Abdur Rahman (28).

Han er opprinnelig fra Bangladesh, og har vært i Norge i mer enn fire år. Han kom hit da det var skrikende behov i oljebransjen, har tatt master i marinteknikk på NTNU og jobbet for Aker Solutions i to år. Nå er han en av rundt 400 faste subsea-ansatte som har mistet jobben i selskapet.

For Rahman betyr dette at han har seks måneder på å søke ny jobb fra oppsigelsestiden går ut ved årsskiftet. I denne perioden har han ikke lov til å ta jobb som noe annet enn ingeniør, og han har ikke krav på dagpenger fra Nav. Dette fordi han har arbeidstillatelse for faglærte.

«Blodig urettferdig»

– I januar må jeg gi beskjed til politiet om at jeg har mistet jobben. Da får jeg vite hvor lenge jeg kan bli i Norge og søke nye jobber, sier han.

Ifølge Teknas ferskeste olje- og gassrapport er det en forverring i bransjen siden i vår. Nå er fem av seks negativt påvirket av nedbemanningssituasjonen, og mange flere enn før vurderer å bytte jobb.

Med økt ledighet og nedbemanninger i bransjen, er det ifølge fagorganisasjonen Tekna én gruppe som har spesiell grunn til å være nervøs.

– Ofte går utlendingene først, og mange av disse står i praksis uten inntekt – på veldig kort varsel. Det er blodig urettferdig og uverdig behandling av viktig arbeidskraft, sier Lise Randeberg som er president i fagorganisasjonen Tekna.

I august var ifølge Nav 57 prosent av arbeidsledige med høy teknisk utdannelse utlendinger.

Les også: Fravær på over 12 prosent i Statoil dnPlus (DN+)

Ingen jobber i Bangladesh

Hvis Rahman ikke får seg en ny jobb innen seks måneder, må han tilbake til Bangladesh. Der finnes det knapt jobber innen marinteknologi.

– Det er vanskelig fordi vi ikke har noen «subsea»-virksomheter der borte. Kanskje jeg må starte helt på nytt i en annen industri, sier han.

Saken fortsetter under grafikken.

- Tøff dag

Rahman sier han er takknemlig for å ha fått muligheten til å jobbe i Norge, og forteller at det var et sjokk å få oppsigelsen i september.

– Det var en tøff dag. Jeg ante ikke at jeg kunne komme i denne situasjonen, oppsigelsen kom som en overraskelse. Da visste jeg heller ikke at jeg ikke hadde krav på dagpenger fra Nav. Nå har jeg spart siden jeg fikk oppsigelsesbrevet i september, men jeg klarer meg ikke langt ut i 2016. Jeg må kanskje se etter en billigere leilighet, sier han.

28-åringen er ikke i tvil om hvorfor han vil bli boende i Norge.

– Nordmenn er så snille og hjelpsomme. Jeg har mange venner her, og har vært her i mer enn fire år, så hele karrieren min er jo her.

Les også: Flere arbeidsledige i november

Gjelder mange

I perioden januar til oktober 2015 var det 2473 personer med arbeidstillatelse for faglærte i Norge, ifølge UDI.

Randeberg mener det er grunn til å tro at flere hundre arbeidsinnvandrere nå er permittert og oppsagt, da det er snakk om cirka 80 bare blant de oppsagte i Aker Subsea i høst.

Tekna ønsker at gruppen skal kunne få dagpenger, men opplever at dette ikke er en aktuell løsning fra politisk hold.

– Det er blodig urettferdig og uverdig behandling av viktig arbeidskraft, sier Lise Randeberg, Tekna-president.
– Det er blodig urettferdig og uverdig behandling av viktig arbeidskraft, sier Lise Randeberg, Tekna-president. (Foto: Adrian Nielsen)
Organisasjonen foreslår derfor på kort sikt en løsning som går ut på at de kan søke andre jobber i en begrenset periode, mens de venter på å få en annen jobb de er kvalifisert for. Dette innebærer en endring av Utlendingsforskriften.

Rahman mener Teknas forslag ville gjort det enklere for ham å skaffe ny jobb, men ønsker særlig lengre tid til jobbsøking.

– Den begrensede tiden er det mest avgjørende, mener han.

Tilbyr støtte

Åsmund Knutsen, konserntillitsvalgt i Aker Solutions, bekrefter problematikken.

– Mange har eller kommer til å få problemer hvis de mister jobben. Det er et dilemma for dem med arbeidstillatelse for faglærte, sier han.

Fordi de er i en vanskeligere situasjon enn andre, tilbyr selskapet spesielle ordninger.

De kan for eksempel få økonomisk støtte hvis de flytter hjem eller til andre land.

Dersom en arbeidsinnvandrer blir permittert fra jobben, har en rett på 24 dager med lønn: 14 dagers permitteringsvarsel og ti dagers lønn.

Frykter for rekrutteringen

– Deretter må du forlate landet så raskt som bare det, hvis du ikke har mye sparepenger, for hvis du søker ny jobb bryter du oppholdstillatelsen, sier Randeberg. Hun er redd Norge vil få et omdømmeproblem.

– Norge kommer til å trenge denne kompetanse i fremtiden. Jeg er bekymret for at vi skal få rykte på oss at Norge bruker folk og sender dem ut igjen uten noen ting når vi er «ferdig med dem». Folk snakker jo sammen. Da får vi et rekrutteringsproblem, sier hun.

Les også: Asyladvarslene dnPlus

Innenlands først

– Jeg forstår at det å miste jobben når man har jobbet i Norge i flere år er vanskelig, sier Kristian Dahlberg Hauge (FrP), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

– Når det gjelder oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid, er regjeringens politikk at vi først må basere oss på innenlands arbeidskraft og deretter arbeidskraft fra EØS før vi åpner for å ta inn arbeidskraft fra tredjeland. Vi stiller særskilte krav til utlendinger utenfor EØS-området, som kompetanse og kvalifikasjoner. Regelverket betyr at når oppholdstillatelsen er knyttet til et konkret arbeid, faller grunnlaget for tillatelsen bort når arbeidsforholdet opphører, det vil si ved arbeidsledighet, sier Hauge.

Han tror ikke på noen endring i utlendingsforskriften.

– Jeg kan ikke ta stilling til konkrete lovforslag over bordet, men med en situasjon i Norge hvor ledigheten stiger og mange ingeniører med spisskompetanse mister jobben, er det vanskelig å se for seg liberaliseringer i dette regelverket, sier han.

Vil du lese flere student-, arbeidsliv- og karrieresaker? Følg oss på Facebook og Twitter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.