– Det som har vært noe overraskende er hvor lite støtte og hjelp det er å få fra det offentlige, sier nyutdannede Christer Halsøy Normann (25) fra Stavanger.

Fredag forrige uke kom tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav), som viser at arbeidsledigheten i Norge totalt sett falt i februar, men at andelen langtidsledige øker.

Samtidig er andelen unge utenfor arbeidslivet på det høyeste nivået siden nedgangstidene på 90-tallet, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Siden juni i fjor har Normann vært aktivt arbeidssøkende og søkt på nærmere 100 stillinger, først og fremst i Oslo-området.

- Av disse har jeg vært på intervju for tre stillinger så langt, forteller han.

For snaut et år fullførte han mastergraden i psykologi med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen.

Med stor iver gikk Normann i gang med å søke jobb. Ti måneder senere er han ikke like optimistisk.

Får ikke Nav-hjelp

25-åringen opplever at kandidater med adskillig mer arbeidserfaring stikker av med jobbene.

Han har gjort det han kunne for å skaffe seg erfaring under studietiden. Blant annet har han engasjert seg i ulønnede verv i studentorganisasjoner og hatt både deltidsjobb og sommerjobber.

Men Normann mener han havner mellom to stoler:

Fordi han ikke har tjent nok penger under studietiden, har han ingen rett på dagpenger eller finansiell støtte fra Nav. Men han opplever heller ikke å få annen hjelp fra direktoratet – til tross for at han har gått arbeidsledig i flere måneder.

– Fra Nav fikk jeg klar beskjed om at «ut ifra våre vurderinger, mener vi at du er godt skikket til å finne arbeid på egen hånd» i tillegg til at de ikke hadde kapasitet til å hjelpe meg, sier Normann.

Behov for å bli lyttet til

Han forklarer at han ble invitert på et generelt informasjonsmøte hos Nav i september i fjor, men at han da ikke hadde muligheten til å delta. Likevel mener Normann at han ikke har fått tilstrekkelig hjelp, og tror mange sitter med samme følelse.

– I det hele tatt virker det som om Nav tar lite tak i det økende problemet med arbeidsledighet blant unge i Norge, sier Normann.

Han tror unge i samme situasjon primært har et behov for å bli lyttet til – ikke nødvendigvis bli fortalt hvordan de skal få seg jobb.

– Vi vet det er opp til oss selv, men vi har behov for at en instans, som tilsynelatende skal hjelpe oss, er lydhøre og villige til å høre på litt frustrasjon, sier Normann.

Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav.
Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav. (Foto: EAI)

«Unge har viktig fordel»

Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav sier i en epost til DN han forstår Normanns frustrasjon.

– Ungdom er en prioritert gruppe hos Nav, men det er et krevende arbeidsmarked med stor konkurranse. Han har solid utdannelse og viser stort initiativ, og vi mener han har gode muligheter til å skaffe seg jobb, selv om det kan ta litt tid, sier Hugvik.

I januar ble som ble en ny ungdomsinnsatsen i Nav rullet ut over hele landet. Den sier at unge under 30 år, som etter åtte uker står uten tilbud om arbeid, skoleplass eller annen hensiktsmessig aktivitet, skal få individuelt tilpasset oppfølging.

Nav-direktøren forklarer at alle som tar kontakt får en individuell vurdering, og at Normann har fått både råd og veiledning over telefon.

– Han svarte ikke på våre invitasjoner til informasjonsmøte, der man ofte får nyttig informasjon. Vi har også prøvd å kontakte han, men uten respons, legger Hugvik til og forsikrer at nyutdannede Normann er velkommen til å ta kontakt igjen.

– Hva er deres råd til andre i samme situasjon?

– Nyutdannede uten praksis innen sitt fagfelt må vise sin kompetanse og hvem de er på en litt annen måte enn de mer erfarne, eksempelvis ved å trekke frem kunnskap fra sommerjobber og prosjektarbeid, sier Hugvik.

Arbeidsdirektøren minner om at det å være i jobb, selv om det ikke er innen det fagfeltet en er utdannet på, i de fleste tilfeller vil bli sett på som positivt.

Han mener unge også har en stor fordel:

– De er ikke er like etablerte og derfor mobile og tilgjengelig for jobber i hele landet.

Jobb på treningssenter

I oktober så Christer Normann seg nødt til å ta en jobb som er lite relevant med tanke på utdannelsen.

25-åringen arbeider nå på et treningssenter i Oslo for å få økonomien til å gå rundt.

– Dette er naturligvis frustrerende for en som nettopp har fullført fem-seks år med studier, sier Normann om jobben han har nå.(Vilkår)

Huawei P10 førsteinntrykk
Vi deler våre førsteinntrykk av Huaweis nye toppmodell.
02:20
Publisert: