– Her har menn simpelthen ikke skoene på. Kvinnene står midt oppe i det, men mennene ser det ikke og merker det ikke. De er rett og slett ikke bevisst på problematikken – og det er foruroligende og trist, sier Anne Mørup-Andersen, prosjektleder for Årets Unge Ledere i Assessit.

En ny tendensrapport fra konsulentselskapet viser oppsiktsvekkende resultater om negativ forskjellsbehandling på jobben:

Mens 36,6 prosent av de spurte kvinnene svarte ja på spørsmål om de hadde opplevd å bli forskjellsbehandlet eller sett andre kvinner bli det, var det bare 6,3 prosent av mennene som hadde opplevd at kvinner ble forskjellsbehandlet i forhold til mannlige kolleger.

Ekskluderes fra «gutteklubber»

– Flere kvinner fremhever ekskludering fra «gutteklubber» og uformelle fora hvor kvinner ikke inviteres inn – fora der det bygges nettverk og tas beslutninger. Andre nevner at kvinner tilbys lavere startlønninger enn mannlige kolleger som gjør samme jobb. Her snakker vi om ganske bevisst oppførsel, men mange andre parametere ligger på det ubevisste plan, sier Mørup-Andersen.

Skal man endre på denne situasjonen, er man nødt til å erkjenne at det handler om ubevisst diskriminering, understreker hun.

– Man må innse at man ikke kjenner til egen fordomsfullhet, og man må innse at det en ulikhet, et behov for forandring og reelle måter å gripe dette an på. Og så må man komme i gang!

Konkrete og langsiktige tiltak er helt nødvendige, påpeker hun.

– Lag tydelige måltall. Dette – og flere andre helt konkrete tiltak – har vært en del av strategien i bedrifter som har fått til forbedringer. Ledere må lage konkrete handlingsplaner knyttet til kjønnsbalanse som blir evaluert og fulgt opp. Først da kan man lykkes med å unngå forskjellsbehandling – både bevisst og ubevisst, sier Anne Mørup-Andersen.

– Det er faktisk slik

Partner og hodejeger Trine Larsen i Hammer & Hanborg er enig:

– Det vi ser her er jo ikke overraskende. Det er faktisk slik, sier hun til DN.

– Hvis ikke toppledelsen er bevisst på å måle kjønnsbalanse og mangfold, da blir det slik – noe forskning også har vist. Det dreier seg om holdninger, mest av alt ubevisst inkompetanse, blant annet når det kommer til rekruttering. Av og til lønner det seg å overlate rekrutteringsjobben til fagfolk, for dessverre er det slik at menn har en tendens til å rekruttere andre menn. Man velger som oftest folk som er like seg selv. Og som oftest er det jo menn som sitter i ledelsen og bestemmer hvem som skal bli valgt, sier Trine Larsen.

– Skjer helt ubevisst

Hun understreker at de færreste ønsker å diskriminere.

Trine Larsen, Hammer & Hanborg.
Trine Larsen, Hammer & Hanborg. (Foto: Elin Høyland)

– Det skjer nok som regel helt ubevisst. Jeg tror at de som lykkes er de som slutter å prate om det og aksepterer at det er et problem. Man må sette seg mål og sikre at beslutningstagerne er av begge kjønn. Først da kan man unngå forskjellsbehandling mellom kvinner og menn, sier hun.

Over 100 tidligere deltagere i Årets Unge Ledere 2012–2015 deltok i undersøkelsen. Gjennomsnittsalderen var litt over 35 år.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.