Hele 61 prosent av norske arbeidstagere sier at de opplever at det er blitt økte krav til prestasjoner på jobben de siste årene.

11 prosent sier de også har sagt opp jobben som følge av for stort prestasjonspress.

Dette kommer frem i en undersøkelse YouGov har utført for ledertreningsselskapet Dale Carnegie Training. Over 1000 personer deltok i intervjurunden.

– Krav til prestasjoner kan være bra, men det er ikke bra når opplevelsen er at prestasjonskravene er for høye. Lite eierskap til mål, uavklarte forventninger og uklar og utydelig kommunikasjon er med på å skape opplevelser av for stort prestasjonspress og stress, sier daglig leder Ellen Kristine Breiby i Dale Carnegie Training.

– Må skape trygge rammer

46 prosent sier at de opplever at økt prestasjonspress på jobben gjør dem mer stresset, og hver femte av de spurte har hatt sykefravær fra jobben på grunn av stress. 

13 prosent har hatt kortere fravær i perioder, mens åtte prosent har vært langtidssykmeldt som følge av stress.

– I det moderne og stadig mer digitaliserte arbeidslivet er endring blitt en konstant faktor. Med endring og omstilling kommer ofte også opplevelsen av uro og stress. For ledere handler det om å utøve godt lederskap og skape gode og trygge rammer for prestasjonskravene. For den enkelte ansatte handler det om å lære seg både å organisere arbeidsdagen sin, men også lære seg teknikker for å håndtere stress og uro, sier Breiby.

Mange vurderer å hoppe av «hele greia»

Karriererådgiver Mette Manus i Manus Motivasjon kjenner igjen problemstillingen:

– Jeg tror flere enn før sliter med enorme krav, og jeg har hørt flere si at de «vurderer å hoppe av hele greia», sier hun.

– «Alle» snakker om at det blir mer og mer behov for økt kompetanse, og at man må være i stadig utvikling for ikke å tape terreng. I seg selv er dette positivt, men samtidig bidrar det til at det blir et enda større gap mellom de virkelig sultne, ambisiøse arbeidstagerne og de som «bare» er fornøyd med å ha en trygg og fast jobb. Jeg tror mange kan få en tapsfølelse – de føler at de ikke klarer å henge med, sier Mette Manus.

Hvis man føler at nivået blir for høyt, og at det man gjør aldri er bra nok, bør man ta opp problemet med sjefen sin, råder hun.

– Du kan nok tro at lederen din forventer mer av deg enn det han faktisk gjør. Tør å være åpen om det du føler og spør hva som forventes. God kommunikasjon er helt avgjørende for at du kan prestere det beste ut fra dine forutsetninger, sier Manus.

Rådene mot uro og stress

Breiby og Dale Carnegie Training har følgende enkle råd mot uro og stress i arbeidshverdagen:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Gjør noe med det du får gjort noe med, og ikke bekymre deg for ting som skjedde i går eller som skal skje i morgen.
  • Bestem deg for å gjøre så godt du kan, og sett en grense for hva som er godt nok til å være fornøyd.
  • Vit hva du skal gjøre og hvorfor. Kombiner langsiktige mål med dagsplaner med konkrete mål.
  • Hvis noe hindrer deg i å få jobben gjort, fjern barrierene ved selv å ta initiativ til endring.
  • Du blir som du tenker. Bytt derfor ut fraser som at du er stresset eller sliten med andre ord.
  • Vet du ikke hvorfor du er stresset, finn problemet ved å spørre deg selv: Hva er problemet? Hvorfor har det oppstått? Hvilke løsninger finnes? Hvilken løsning er den beste?

Landet der «alle» går til psykoanalyse
I Argentina er det like legitimt å løpe fra jobb for «å rekke analysen» som å hente barn i barnehagen. Ikke noe annet land kan måle seg med den argentinske tettheten av psykologer.
05:60
Publisert: