– Vi lever i en stadig mer global verden og i fremtiden vil det bli stilt langt høyere krav til bedriftsstyrene. For norsk næringslivs fremtid blir det viktigere og viktigere med ledere og styremedlemmer som har internasjonal erfaring og innsikt om samspillet mellom eiere, ledelse og styret – her har vi fremdeles en vei å gå i Norge, sier finansdirektør i DNB, Kjerstin Braathen.

Hun mener det skjer en voldsom utvikling rundt hva som kreves av styrene for fremtidig verdiskaping. 

Nå blir det viktigere enn noen gang å dra ut av landet for å opparbeide seg internasjonal kompetanse, mener finansdirektøren og peker på blant annet to felt:

– Bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking får en stadig større plass. Og klimaspørsmålet står heldigvis høyt på agendaen hos mange virksomheter – dette er likevel områder vi må bli mer oppmerksomme på. Erfaringer og nettverk på tvers av land blir da kjempeviktig, sier Braathen.

Hun startet som shippinganalytiker i DNB i 1999 og har siden klatret i selskapet. I mars i år tiltrådte hun som konserndirektør for finans.

Mystiske styrerom

Selv har Braathen stort sett jobbet Norge, bortsett fra fire jobbmåneder i Paris og i New York samt en masterutdannelse i Frankrike.

Braathen var i det første kullet ved den internasjonale styreutdannelsen Executive Board Programme (EBP) ved Scandinavian Executive Institute, da utdannelsen startet opp i Norge i fjor. 

Programmet foregår over to moduler, og kombinerer kompetanse om norske juridiske forhold med et internasjonalt kommersielt perspektiv.

– Den ene delen handlet om hva som var særskilt for Norge, den andre var mer konkret trening på case-eksempler om selskaper i forskjellige land, forteller Braathen.

– Mange ser nok på styrearbeid som noe mystisk, og vet kanskje ikke helt hva man selv kan bidra med. Styrekurset konkretiserte styrearbeidet og tydeliggjorde dette meg, sier hun.

Få kvinner i styrer

Siden 2010 har EBP-utdannelsen blitt tilbudt til over 100 norske ledere og styremedlemmer i Danmark. 

Av søkertallene i fjor til styreutdannelsen hos Scandinavian Executive Institute var én av tre kvinner. Blant de påmeldte var bare hver femte kvinne.

Det synes DNB-direktøren er synd.

– Kvinner er ofte underrepresentert i styrer, og jeg tror mange kvinner ikke har forstått hvor mye de kan bidra med i styrene. Det er utrolig viktig å ha et mangfold blant styremedlemmer, sier Braathen.  

Den norske måten

I fjor var den erfarne styrelederen Inge K. Hansen en av gjesteunderviserne på styreutdannelsen. 

– Flere og flere norske bedrifter blir mer internasjonale, det stiller dermed nye krav til styremedlemmene. Sitter du i Hydro-styret, må du være oppdatert på aluminiumindustrien i Kina. Før trodde man det bare holdt å hente flere utenlandske styremedlemmer inn i styrene, men det var ikke alltid like heldig, sier Hansen.

Han peker på at norske styrer blant annet har en tydeligere rollefordeling mellom eiere, styre og administrasjon enn de amerikanske, hvor administrerende direktør også er styreleder. 

– Vi legger bedre til rette for maktfordeling. De som sitter i norske styrer må forstå vår måte å arbeide på.

Kan bli hengende etter

Braathen frykter at norske selskaper vil slite fremover dersom den internasjonale kompetansen ikke styrkes i styrene.

– De ulike bransjene utvikler seg i et veldig raskt tempo, og her kan norsk næringsliv bli hengende etter om ikke flere skaffer seg mer internasjonal erfaring. Mange selskaper blir «født» globale, og færre jobber bare med et norsk nedslagsfelt, sier hun.

Hun tenker spesielt på gründerselskaper.

– Mange må ut av Norge for å skape verdier. Da er det nødvendig med den internasjonale erfaringen, sier Braathen.(Vilkår)

Sauseskolen: Saus Vierge
Saus Vierge til fisk
00:59
Publisert: