Ord og uttrykk kan skade både selvbildet og ryktet ditt, hevder Business Insider.

Nettstedet har snakket med direktør Darlene Price i firmaet Well Said, som holder presentasjonskurs for bedrifter og er forfatter av boken «Well Said!: Presentations and Conversations That Get Results».

Hun mener feil valg av ord kan få fatale følger for din suksess i arbeidslivet.

- For å optimalisere muligheten for å lykkes, er det enkelte deler av språket du bør utelate, sier Price til nettstedet.

Hun har satt sammen en liste på 17 ord og uttrykk hun mener du bør holde deg for god for:

«Jeg har/hadde ikke noe valg»

- Suksessrike personer har alltid et valg, uansett omstendighet. Å si at vi ikke har noe valg, impliserer at vi anser oss selv som et offer med mindre innflytelse enn andre i omgivelsene. Dette er svake ord som frigjør oss for ansvar. Handler du derimot som om du har makt, er det første steg på veien til å oppnå målene dine, sier Price.

Si i stedet: «Jeg har et valg», «dette er mulighetene vi har» og «la oss ta for oss alle muligheter».

«Jeg/du burde/skulle heller ha gjort»

Ordene «skulle» og «burde» impliserer noe bittert som anger, skyld eller feil.

- Suksessrike personer dveler ikke ved fortiden og angrer sjelden på en tidligere avgjørelse eller handling. Selv en feil som er begått av andre aksepteres og anses som nyttig lærdom, sier Price.

Si i stedet: «Hjelp meg å forstå hvorfor» og «neste gang kan vi bruke en annen tilnærming».

«Jeg kan ikke/ det er ikke mulig å gjøre/ det er umulig å få til»

Disse ordene er ikke bare begrensende, de er også pessimistiske og destruktive.

- Vinnere vet at det dukker opp uttalige utfordringer på veien til suksess. Disse kan sinke, men aldri stoppe dem. Enten finner de en måte å fjerne barrierene på eller andre veier rundt dem, forklarer Price.

Som den store individualisten Henry Ford sa: - Uansett om du tror at du kan, eller tror at du ikke kan - så har du rett.

Si i stedet: «Det vi kan gjøre er», «jeg er sikker på at det finnes en måte» og «la oss heller prøve å».

«Det er ikke min jobb/mitt problem» eller «jeg får ikke nok lønn for å gjøre dette»

Suksessfulle mennesker hjelper andre å lykkes. Som milliardær Warren Buffet har uttalt: Noen sitter i skyggen i dag fordi noen andre plantet treet for lenge siden.

- Tenk at det er din jobb å plante trærne. Blir du spurt om å gjøre noe av sjefen din, en medarbeider eller kunde, er det fordi det er viktig for dem. Som lagspiller er første bud å finne ut hvordan du kan hjelpe dem å gjennomføre det du blir bedt om, sier Price.

Si i stedet: «Klart det, jeg hjelper deg gjerne. Hvordan ønsker du at jeg prioriterer arbeidsoppgavene?»

- Dette gjenspeiler villighet og evne til å organisere arbeidet.

«Men vi har alltid gjort det slik»/ «slik gjør vi det ikke her»

Suksessrike personer er lidenskapelig opptatt av innovasjon og å finne bedre måter å gjøre noe på.

Som Appe-gründer Steve Jobs sa: Innovasjon er det som skiller mellom en leder og en tilhenger.

- Effektive ledere verdsetter ansatte som utviser kreativ tenkning, fleksibilitet og problemløsende ferdigheter, forklarer Price.

Setningene over viser at du er det motsatte: opphengt i fortiden, ufleksibel og ensidig i tenkningen, understreker hun.

Si i stedet: «Wow, det er en interessant idé, hvordan ville det fungere?» og «Det er en annerledes tilnærming. La oss diskutere fordeler og ulemper».

«Det er ikke rettferdig»

Hun fikk lønnsforhøyelse, ikke du. Han ble anerkjent, det gjorde ikke du. Urettferdighet skjer på jobben og resten av verden hver dag.

- Suksessrike mennesker er proaktive om problemene. Ta affære fremfor å klage, sier Price.

Gjør i stedet: Dokumenter fakta, bygg en sak og presenter et inetlligent argument overfor den eller de personene som kan hjelpe deg.

«Han er en tosk», «hun er lat», «jobben min stinker» eller «jeg hater dette firmaet»

Personer med suksess unngår ord av dømmende art, fornærmelser og negativitet, sier Price.

- Unngå ukonstruktive uttalelser knyttet til personer på arbeidsplassen, uansett hva slags følelser du selv måtte ha. Ingenting tynger karrieren mer enn drittslenging. Suksessrike mennesker velger ord med omhu, sier Price.

Gjør i stedet: Dersom det oppstår en alvorlig klage eller situasjon som krever andres oppmerksomhet, presenter den med veldokumenterte fakta, nøytralitet og omtanke.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.