Det pågår et juridisk basketak mellom den norske stat og vokterne av europeisk lov. I sentrum står de 6000 fedrene som hvert år ikke nyter godt av et av regjeringens fremste virkemidler i likestillingskampen: pappapermisjon.

– I Norge er fars rett til foreldrepenger knyttet til mors arbeidssituasjon, uten at det samme gjelder motsatt vei, sier fersk Esa-president Bente Angell-Hansen.

Som EØS-land er Norge forpliktet til å følge europeisk lovgivning også på likestillingsområdet.