NHO-leder Kristin Skogen Lund sier til DN at flere kvinner må jobbe fullt, og at det derfor bør bli større aksept for at familier kjøper seg hjelp i hjemmet. Lund er blant annet positiv til au pair-ordningen.

– Vi hadde ikke klart to heltidsjobber de første årene dersom vi ikke hadde hatt en praktikant. Det hadde ikke gått rundt rett og slett, og jeg skammer meg ikke over det, sier Lund.

Mariya Bikova, førstelektor ved sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen, har skrevet både master- og doktorgrad om bruken av au pair. Hun er enig med Lund i at det å ha au pair eller annen hjelp gjør det mulig for både mor og far å jobbe fullt. Men det bidrar ikke til likestilling, mener Bikova.

– Å bruke au pair er ren tjenesteutsetting av husarbeid, ikke reell likestilling. Faktisk så bidrar det til å undergrave likestillingen at man kjøper seg fri fra husarbeidet, sier hun.

Én av årsakene er at husarbeidet fortsetter å være mors ansvar: Bikova peker på at det er mor som administrerer au pairen.

– Man kjøper mor fri fra å gjøre husarbeidet, men hus og hjem er like fullt kvinnens ansvar, sier førstelektoren.

Savner oppfordring til menn

Hun understreker også at muligheten til å ta lønnsarbeid kun er én dimensjon ved likestilling.

– Det Lund ikke sier noe om, er at norske menn ikke gjør husarbeid på lik linje med kvinner. Jeg savner en oppfordring til norske menn om å ta mer ansvar hjemme, slik at kvinnen ikke trenger kjøpe seg fri, sier Bikova.

Les også hvorfor Harald Eia mener velferdsstaten hindrer norske kvinner i å bli ledere: Harald Eia filleristet likestillingspolitikken

Bikova er også skeptisk til konsekvensene av en likestilling som innebærer å kjøpe seg fri fra omsorgs- og husarbeid. Det skaper store forskjeller i samfunnet, mener hun.

– Det å skaffe seg hjelp i hjemmet er et privilegium for middel- og overklassen, mens mange av dem som tar over omsorgsoppgavene og husarbeidet er lavt betalte mennesker med en svakere posisjon i samfunnet, sier Bikova.

I liten grad et likestillingstiltak

Guro Korsnes Kristensen, førsteamanuensis i kjønns-, likestilling og mangfoldsstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU, har undersøkt om au pair-ordningen bidrar til likestilling mellom kjønnene.

– Vi ser at det er kvinnen som oftest har ansvar for å hente inn en au pair eller en vaskehjelp, for å følge dem opp og administrere arbeidet. På den måten bidrar det å ha hjelp i hjemmet absolutt ikke til økt likestilling, sier Kristensen.

Hun peker på at i Norge har kjønnslikestilling tradisjonelt ikke bare handlet om lønnsarbeid, men også om å avkjønne omsorgs- og husarbeidet.

– Nå flyttes husarbeidet ut av likestillingskampen, nå er det «ingen» som skal gjøre det. I praksis betyr det likevel at det fortsatt er kvinner som gjør dette arbeidet, det er bare det at det i en del tilfeller er noen andre kvinner enn dem som er ute i full jobb, sier Kristensen.

NHOs kommunikasjonsrådgiver Bjarne Sørhus er forelagt forskernes uttalelser mandag ettermiddag og skriver i en kommentar:

– Kristin Skogen Lund minner om at NHO lenge har tatt til orde for en likere fordeling av arbeidet hjemme, blant annet gjennom å foreslå en todeling av foreldrepermisjonen. Men selv der foreldre deler likt på husarbeidet, kan familier med to krevende jobber ha behov for ekstra hjelp i hjemmet. Det må det være lov å si.(Vilkår)

Fem kontroversielle youtube-stjerner
YouTube-stjernen Logan Paul beklager at han la ut en video av et japansk selvmordsoffer. Filmen ble sett seks millioner ganger før den ble slettet.
01:33
Publisert: