En ny avgjørelse om arbeidstid fra EU-domstolen omtales i artikkelen «Lønn på vei til jobb» på DNs nettsider 11. september. Ifølge artikkelen er det slik at dommen «konkluderer med at alle arbeidstagere uten kontor eller annet fast arbeidssted skal ha full lønn under reise til og fra jobb. At reisetiden også regnes som en del av arbeidstiden.»

Lederen for LOs juridiske avdeling uttaler at dommen «kan åpenbart få stor betydning også for norske arbeidstagere».

Jeg kan imidlertid ikke se at dommen vil endre noe særlig av norsk rett på dette området. For det første er dommen svært konkret. Den gjaldt det spanske selskapet Tyco, som installerer systemer for tyverisikring. Tidligere hadde arbeidstagerne i selskapet møtt opp på regionskontorer før de dro videre på oppdrag. Etter organisasjonsendringer ble disse kontorene lagt ned, og de ansatte dro etter dette fra eget bosted og rett på jobb til kunder. Spørsmålet var om tiden mellom bopel og første kunde, og fra siste kunde til bosted, skulle regnes som «arbeidstid».

Saken blir veldig konkret, blant annet fordi de ansatte hadde firmabil og løpende kontakt med sentralkontoret via telefon i forbindelse med reisene, slik at de rimelig klart var stilt til arbeidsgivers disposisjon allerede på reisestadiet.

I tillegg vektla domstolen at Tyco før omorganiseringen hadde regnet reisetid fra regionkontor til første kunde som en del av den ansattes arbeidstid.

For det annet er det feil at domstolen slår fast at arbeid­stagerne skal ha full lønn under reisene. Spørsmålet domstolen ser på gjelder hva som skal regnes som arbeidstid, men den gikk ikke inn på lønnsspørsmålet. Tvert imot slår den i dommens premiss 49 fast at avlønningsspørsmålet ikke reguleres av arbeidstidsdirektivet, og at det er overlatt til nasjonal rett.

Ove A. Vanebo, advokat i Kluge Advokatfirma

 
Les også: Lønn på vei til jobb
 

Jobber gratis for karriere i FN

Glem lønnsøkning - ønsk deg dette i stedet 

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.