– Vi er veldig gode på nedsnakking av hverandre. Vi er for dårlige til å snakke hverandre opp, sa Unn Ljøner Hagen, forbundsleder i Norges Blindeforbund, da hun innledet landsstyremøtet tirsdag.

Generalsekretær Arnt Holte kjenner seg bare delvis igjen i beskrivelsen av organisasjonskulturen.

– Jeg opplever det ikke likedan, sier Holte.

Han peker på Blindeforbundets resultater de siste årene, og mener det er «fantastisk» hva organisasjonen har fått til.

– Bedring av servicetiltak, offentlig og interessepolitisk gjennomslag. Du får ikke det i en organisasjon som beskrives som negativ, det får man i en organisasjon som er positiv.

– Så du kjenner deg ikke igjen i det bildet Unn Ljøner Hagen tegner?

– At det er elementer av det som Hagen sier, det er riktig. Men at det er en gjennomgripende kultur, det kan jeg ikke si.

Tør ikke delta

Denne uken er landsstyret i Norges Blindeforbund samlet på Hurdal syns- og mestringssenter. Nettopp her, i Hurdal, har flere blinde kvinner opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på Blindeforbundets arrangementer. I en dokumentar i DN fortalte flere kvinner at de ikke lenger tør å delta på Blindeforbundets arrangementer.

– Det er ikke slik at alle kvinner ikke tør å delta på Blindeforbundets arrangementer, men noen kvinner sier de ikke tør, understreker Holte overfor DN.

Han presiserer at alle kvinner skal føle seg trygge i Blindeforbundet.

– Dersom der én kvinne som ikke gjør det, er det én for mange, sier Holte.

Baksnakking

Forbundsleder Hagen tok fra talerstolen på landsstyremøtet tirsdag et hardt oppgjør med Blindeforbundets organisasjonskultur.

– Vi er veldig gode på å hviske i krokene. Det viste også evaluering fra landsmøtet. Det var tøff lesning, sa hun.

I evalueringen fra landsmøtet sa deltagerne, ifølge Hagen at det var ubehagelig å være i sosiale settinger, fordi folk snakket bak ryggen på hverandre. Hun viste også til andre eksempler som hun mener preger kulturen i Blindeforbundet.

– Det er ubehagelig når man opplever maktarroganse. Og det er ubehagelig når man opplever brudd på taushetsplikt.

Hagen sier Blindeforbundet skal bruke mye tid og ressurser på et arbeid for å forbedre organisasjonskulturen. Etter DNs dokumentar har forbundet opprettet en varslingsportal der medlemmer og ansatte kan varsle anonymt. Hagen opplyser at hun har mottatt fem varsler de to siste ukene om uønsket seksuell oppmerksomhet. Holte sier til DN at han har mottatt to varsler.

– De to varslene jeg har mottatt går mer på organisasjonskultur enn seksuell trakassering, sier Holte.

Fra før hadde Blindeforbundet mottatt 11 varsler siden 2013, de fleste har kommet de to siste årene. Det betyr at Blindeforbundet nå har mottatt 18 varsler om seksuell trakassering og dårlig organisasjonskultur.(Vilkår)