Oppgjør med ukultur

Det har kommet flere varsler til Blindeforbundet de siste ukene. Forbundslederen beskriver en kultur preget av nedsnakking, baksnakking, maktarroganse og brudd på taushetsplikten.

Blindeforbundet generalsekretær Arnt Holte (til venstre) kjenner seg bare delvis igjen i beskrivelsen forbundsleder Unn Ljøner Hagen gir av den dårlige organisasjonskulturen i Blindeforbundet. Foto: Gunnar Lier
Blindeforbundet generalsekretær Arnt Holte (til venstre) kjenner seg bare delvis igjen i beskrivelsen forbundsleder Unn Ljøner Hagen gir av den dårlige organisasjonskulturen i Blindeforbundet. Foto: Gunnar Lier
Publisert 20. March 2018, kl. 19.42Oppdatert 20. March 2018, kl. 20.24