600 virksomhetsledere over hele landet, fra bedrifter med ulik størrelse og omsetning, er spurt hvorvidt bedriften «eksplisitt definert og konkret har beskrevet virksomhetens konkurransefortrinn».

49 prosent har svart «ja», 46 prosent har svart «nei» og fem prosent svarer «vet ikke», ifølge undersøkelsen som er utført av Sentio for Strategic Consulting Group. Av enkeltbransjene har bedrifter innen finansierings- og forsikringsvirksomhet høyest prosentvis oppslutning om «ja»-siden, mens de fleste spurte bedrifter innen jordbruk, skogbruk og fiske svarer oftest «nei».

– Funnene i denne undersøkelsen viser at mange norske virksomheter har en stor oppside i å definere sine konkurransefortrinn, sier Arne Harket, grunnlegger av Strategic Consulting Group. 

– Kan gå ut over profitten

Harket er klar på hva som kan være konsekvensen om bedrifter ikke har definert et konkurransefortrinn. 

– Da kan du gå glipp av lønnsomhet. Virksomheter som har et konkurransefortrinn kan vie ressurser til å bygge på de fortrinnene, være bedre posisjonert og ha større profitt enn gjennomsnittet av konkurrentene, sier Harket.

Audi, som skal konkurrere på førende teknologiske løsninger, er en av bedriftene som har definert sitt konkurransefortrinn, ifølge Harket. Han sier imidlertid at bedrifter kan klare seg om de ikke gjør det.

– Jeg tror man kan leve godt i næringslivet uten å ha en veldig tydelig prosess på dette. Du kan tjene penger og det går bra, men det er helt klart et uforløst potensial og en oppside for virksomhetene i å definere dette, sier Harket.

Savner dybde

Professor Torger Reve ved Institutt for strategi på BI synes undersøkelsen skulle gått litt dypere til verks – for eksempel at respondentene hadde nevnt hva slags konkurransefortrinn de mener de har. Han mener også det kunne vært interessant å undersøke hvorvidt de som har definert sitt konkurransefortrinn har en tendens til å levere bedre resultater. 

– Det at en bedrift ikke har en eksplisitt nedfelt strategi, betyr ikke at bedriften mangler en strategi. Det er ikke sikkert at Olav Thon har en skriftlig strategi for alt han driver med, men han har likevel en krystallklar strategi bak virksomheten, sier Reve.

Han synes 49 prosent positivt utslag på en konkret strategi er et høyt tall. Professoren lar seg ikke overraske av at tallet for ikke-eksplisitte og konkret definerte strategier er færrest innen jordbruk, fiske og skogbruk.

– De fleste i denne sektoren driver tradisjonell ressursbasert virksomhet med få andre konkurransefortrinn, påpeker han.

Slik bruker politiet den nye «utlending»-appen
DN ble med spanere fra Oslo politidistrikts seksjon for utlendingskontroll på jobb.
02:09
Publisert:

 (Vilkår)