– Vi fikk vite at våre historier ikke var dekket av norsk lovgiving da det hadde foregått i utlandet.

DN fortalte fredag historien om en opprivende varslingssak i selskapet Xynteo. Vinteren og våren 2022 varslet flere kvinner om maktmisbruk, utilbørlig oppførsel og at selskapets grunnlegger og daværende eneeier Osvald Bjelland hadde trakassert dem seksuelt.