I snart ett år har teknologiselskapet Evry rekruttert nyansatte ved hjelp av en robot-rekrutterer. En uventet, men gledelig effekt, er at roboten har bidratt til at andelen kvinnelige ansatte har økt.

– Vi ser at vi får flere kvinnelige kandidater ansatt når roboten styrer utvelgelsen, fordi den baserer utvelgelsen på objektive kriterier, sier Trond Vinje, konserndirektør for HR i Evry.

Ifølge tall fra selskapet, er 33 prosent av årets cirka 600 nyansatte, kvinner.