I en arbeidsmiljøundersøkelse fra mars i år svarte vel halvparten av de ansatte i Spekters team for forhandlinger og medlemsservice, at de hadde vurdert å finne ny jobb det siste året.

I en tilsvarende undersøkelse i 2014 hadde ingen av dem vurdert dette.