Fredag skrev DN at sykmeldte vender raskere tilbake til jobb når de mottar innkallingsbrev fra Nav. For hvert avholdte dialogmøte kommer fulltidssykmeldte 20 dager raskere tilbake i jobb.

– Dette tyder på at endel går sykmeldt mens de burde vært på jobb. Selvsagt burde vi se på om systemet burde ha klarere oppfølging fra Nav, sier Frp-veteran Carl I. Hagen, og legger til at arbeids­giverne også har et ansvar.

Hagen er ikke i tvil om at systemet bør strammes inn. Han konstaterer at mange av sykemeldingene skyldes psykososiale lidelser.

Deprimert? Ta deg sammen!

I perioden da dialogmøtene ofte er aktuelle, er det muskel- og skjelettlidelser samt lettere psykologiske lidelser som dominerer statistikken, ifølge Hagen:

– Diagnosen er avgjørende for situasjonen den enkelte er i. Hvis man har brukket beinet, så må det få gro, men det er også mange psykologiske lidelser.

– Da jeg vokste opp, ble vi bedt om å ta oss sammen hvis vi sa vi var deprimerte. Nå får folk diagnoser og blir sykmeldte. Ting som ble ansett som en normal del av livet, gjør at folk sykmelder seg i dag. Jeg tviler på om det er vanskeligere å vokse opp i dag enn i 50-åra. Når jeg ser ungdom som blir uføre av denne typen lidelser, tenker jeg at det ikke ville gått i min tid, sier bystyrepolitikeren.

– Hva mener du Nav bør gjøre med dette?

– De bør bli mer aktive, og det kan det virke som de er blitt etter at arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) sendte ut sine signaler.

Forskningsrapporten fra Frischsenteret avdekket store forskjeller i hvilken grad Nav-kontorene bruker virkemiddelet med dialogmøter. Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav har overfor DN bekreftet at det har vært gjort ulike prioriteringer i bruken av de såkalte dialog­møtene.

– De store variasjonene er blitt mindre. Årsaken til variasjonene er kapasitetsutfordringer, og at det er gjort ulike prioriteringer, uttalte Gudbjørgsrud.

Sosialpolitiker Arve Kambe (H) mener Nav kunne hatt enda tettere oppfølging av sykmeldte.

– Vi vet at det er fylkesvise forskjeller. Der har Nav et forbedringspotensial de er kjent med. Det er viktig at Nav blir flinkere til å bruke viktige stoppunkter i sykemeldingene, sier han.

Vil fremskynder møter

Spekter-sjef Anne-Kari Batten mener Nav burde brukt effektiviseringsgevinsten fra IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) til tettere oppfølging av sykmeldte.

– Den frigjorte kapasiteten bør de bruke på å ta mer initiativ til dialogmøter. Vi ser ute i virksomhetene våre at Nav gjerne kan komme raskere på banen. Det kan gjerne legene også. Det er viktig at de er sitt ansvar bevisst etter IA-avtalen og bidrar til at det blir innkalt til dialogmøter tidligere enn det blir gjort i dag, sier Bratten.

Hun mener Nav burde fremskyndet dialogmøtet, som ofte ikke blir avholdt før den pålagte fristen i uke 26 av sykemeldingen.

– Vi ser eksempler på at Nav fremdeles skyver det til 26 uker. Det er dumt, det bør skje mye raskere. Nav bør ta en mer pådrivende rolle slik at dialogmøtene skjer raskere, det bør de prioritere, sier hun.

Systematisk potensial

Alf Åge Lønne, avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, mener det er bedriftene som jobber systematisk over tid, som lykkes med å få redusert sykefraværet:

– Vi mener fortsatt det er potensial for lavere sykefravær i Norge. Det er mulig å gjøre mye innenfor ordningene vi har i dag.

Les også

Grekerne tømmer bankene

Røkke sparer 20 millioner på at hun ikke bruker denne luen

Sparebank 1-topp går på dagen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les hele avisen