– Om ti år må så godt som alle nybilsalg være nullutslipp. Skiftet må gå så fort hvis vi skal nå de klimamålene vi har satt oss, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen til NTB.

Han mener Norge har en unik mulighet til å lede an internasjonalt og vise verden hvordan det er mulig å gå helt over til elbiler og hydrogenbiler.

– Det er fullt mulig å nå 100 prosent i 2025, forsikrer han.

– Vi har virkemiddelapparatet i de elbilfordelene som vi allerede har. Det handler bare om å ha mot til å holde på disse lenge nok.

Må øke raskt

Nullutslippsbilene utgjør fortsatt bare om lag 2 prosent av bilparken i Norge, men salget har vokst kraftig, og i første halvår i år utgjorde nullutslippsbiler hele 18,4 prosent av nybilene som ble registrert i Norge. Det er for det aller meste elbiler det er snakk om.

Miljødirektoratet har samtidig gjort beregninger som viser at en overgang fra bensin og diesel til elbiler, hydrogenbiler og hybrider er det mest effektive enkelttiltaket Norge kan gjøre for å kutte klimautslippene her til lands.

Miljødirektoratets konklusjon er at det er mulig for nullutslippsbilene å nå 100 prosent av nybilsalget innen 2025. Men det blir krevende. Skal målet nås, må andelen øke svært raskt – til 23 prosent i 2016, 45 prosent i 2020 og så 100 prosent i 2025.

Kan gi store utslippskutt

Får Venstre gjennomslag for sin visjon, kan det gi et utslippskutt på 2,7 millioner tonn CO2 innen 2030. Det tilsvarer 5 prosent av de totale utslippene av klimagasser i Norge i dag.

Samferdselspolitikken må likevel ses helhetlig, understreker Elvestuen. Elbiler er ikke nok i seg selv – de må suppleres med satsinger som utslippsfrie ferjer, en styrket jernbane og mer kollektiv, sykkel og gange i byene.

I tillegg må utslippene fra tungtransport ned.

– Vi må vente en stor endring også her. Selv om rene elbiler ikke vil være aktuelle i første omgang, må vi vente at biodrivstoff kommer mye tyngre inn, sier Elvestuen.

Ønsker ikke forbud

Elvestuen understreker at han ikke ønsker å innføre forbud mot personbiler som går på bensin eller diesel.

– Det beste er å oppnå resultatene ved å bruke avgiftssystemet, slik at det ikke blir nødvendig å innføre forbud, sier han.

Han ser for seg en kombinasjon av gulrot og pisk hvor elbilene beholder avgiftsfordeler, samtidig som det blir dyrere å kjøre forurensende biler.

– Et ganske kraftig puff i riktig retning. Men forbud er ikke noen aktuell problemstilling nå.

 

Les også: Oljeanalytiker: Dette er oljebransjens største trussel

 
Hybridbil kan bli mest populær


Kampen om kollektivfeltet

Kampen om Kollektivfeltet
Bussjåfør Sven Nordgård synes det er på høy tid at elbilister fratas retten til å kjøre i kollektivfeltene rundt Oslo.
01:46
Publisert:
 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.