Arcus fortsetter sine planer om børsnotering og planlegger å hente inn et bruttoproveny på inntil 775 millioner kroner gjennom utstedelse av mellom 17,2-19,9 millioner aksjer i forbindelse med noteringen. 

Aksjene i utstedelsen vil ha en indikert pris på mellom 39 og 45 kroner per aksje, som gir en verdsettelse av Arcus etter kapitalinnhentingen på mellom 2,7-3 milliarder kroner.

– En børsnotering passer bra for selskapets fortsatte vekst. Vi har mange sterke konsumervarer og vi begynner å se resultater av forandringsarbeidet vi har gjort de seneste årene, og vi ser frem til å fortsette å vokse som et notert selskap, sier konsernsjef Kenneth Hamnes i Arcus i en pressemelding. 

På Oslo Børs 1. desember

Sannsynlig første handelsdag på Oslo Børs er 1. desember.

– Sammen med Arcus-teamet er jeg entusiastisk med tanke på våre videre vekstmuligheter, og ser frem til å ønske nye aksjeeiere velkommen gjennom den planlagte børsnoteringen, sier Michael Holm Johansen, styreleder i Arcus.

 Investeringsselskapet Ratos AB eier 83 prosent av Arcus, og vil redusere sin eierandel ved en eventuell børsnotering. Potetprodusenten Hoff SA eier 9,9 prosent av selskapet. De resterende aksjene eies av enkeltpersoner i konsernledelsen og styret. 

Ratos og andre aksjonærer vil tilby 18,1 millioner aksjer tilsvarende 26,9 prosent av utestående aksjer etter emisjonen.  

Solid vekst

Siden 2005 har den årlige omsetningsveksten i gjennomsnitt vært 11 prosent. I 2015 hadde Arcus en omsetning på 2,5 milliarder kroner, og justert driftsresultat før avskrivninger (justert ebitda) på 274 millioner kroner. Arcus har en klar strategi om fortsatt vekst, både organisk og ved oppkjøp.

 Selskapet er verdens største produsent av akevitt, og er leverandør av kjente merkenavn som blant annet Aalborg Akvavit, Lysholm Linie Aquavit, Braastad Cognac og Gammel Dansk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.