Det italienske entreprenørselskapet Condotte har vært i store økonomiske problemer og fikk i midten av januar konkursbeskyttelse i italiensk rett. Mens Condotte har kjempet for å unngå konkurs har det vært full stans i arbeidene på Follobanen.

Bane Nor har nå hevet de to kontraktene som er inngått med Condotte, og tar selv over ansvaret for arbeidet. Det opplyser Bane Nor i en pressemelding tirsdag morgen.

Ifølge Bane Nor gir dette selskapet større kontroll over prosjektets økonomi, kvalitet og fremdrift. Bane Nor mener det ville gitt større risiko, dersom man hadde valgt å samarbeide videre med Condotte.

– Bane Nors sentrale interesse er å oppfylle samfunnsoppdraget gjennom ferdigstillelse av Follobanen, innenfor de gitte økonomiske rammer og med riktig kvalitet, mot slutten av 2021. I lys av dette må Bane Nor gjøre de nødvendige tiltak, sier prosjektdirektør for Follobaneprosjektet, Per David Borenstein

Han forteller at Condotte har ubetalte regninger til firmaets underentreprenører og at anleggsarbeidet derfor har stanset.

– Nødvendig for å sikre fremdrift

Bane Nor opplyser at selskapet det siste halvåret har fulgt entreprenørselskapet Condotte tett opp og krevd tiltak i møter med ledelsen i Norge og Roma.

Den 8. januar i år søkte Condotte om konkursbeskyttelse ved den italienske domstolen og fikk det innvilget. Bane Nor har stilt krav om at Follobanens fremdrift ikke skulle påvirkes i den perioden Condotte gjennomfører restrukturering av selskapet, men arbeidet har likevel stanset opp.

– Når Condotte ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Bane Nor på sentrale områder, må Bane Nor ivareta sentrale interesser ved å sikre fremdrift og dertil begrense de økonomiske ringvirkningene av misligholdet. Heving av avtalene med Condotte er nødvendig for å sikre dette, sier Borenstein.

Tar selv over arbeidet

Bane Nor viderefører nå selv arbeidet som omfattes av de to kontraktene, det vil si anleggsarbeid nærmest Oslo sentrum. Dette videreføres blant annet ved at Bane Nor tar over underleverandørkontrakter etter Condotte og inngår nye kontrakter der det er hensiktsmessig.

– Når vi overtar kontrakter, vil arbeidet kunne starte opp igjen innen kort tid i samarbeid med underleverandører. Bane Nor beklager at utenlandske og norske underleverandører, som har gjort godt arbeid, har opplevd en usikker betalingssituasjon med Condotte, sier prosjektdirektør Per David Borenstein.

Det italienske selskapet Condotte, med virksomhet i en rekke land, har hatt to av Bane Nors fem totalkontrakter for bygging av Follobaneprosjektet, til en verdi i størrelsesordenen 3.5 milliarder kroner. Rundt 100 underleverandører og tjenesteytere har hatt kontrakter med Condotte angående arbeid med Follobaneprosjektet. (Vilkår)

Dette flyet vil Flyviking-gründeren erobre Nord-Norge med – igjen
Ola Giæver har funnet en flymodell i Sveits og vil tilbake på kortbanenettet.
00:55
Publisert: