Etter drøyt to uker med stopp i arbeidene på Follobanen kaster Bane Nor nå ut den konkurstruede entreprenøren Condotte.

Det italienske entreprenørselskapet Condotte har vaklet på konkursens rand de siste ukene og er blitt satt under konkursbeskyttelse i Italia. Den siste måneden har Condotte hatt problemer med å betale sine underleverandører og arbeidet på Follobanen, et av de største pågående infrastrukturprosjektene i Norge, har derfor stoppet opp.

Tirsdag morgen hadde oppdragsgiveren Bane Nor mistet tålmodigheten og hevet avtaler for 3,5 milliarder kroner som er inngått med Condotte. Etter å ha kastet ut de konkurstruede italienerne tar Bane Nor selv over Condottes arbeid i prosjektet.

Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein sier til DN at han tror stillstanden i prosjektet de siste ukene ikke vil få store konsekvenser på sikt.

– Det har nå vært stillstand i drøyt to uker. Men dette er et prosjekt som strekker seg over mange år, og jeg kan ikke se at problemene vi nå har hatt vil få store konsekvenser på sikt, sier Borenstein til DN

Etter å ha overtatt kontrollen over prosjektet vil Bane Nor jobbe for å få arbeidet raskt i gang igjen.

– I rute før sommeren

For å gjennomføre det planlagte arbeidet på Follobanen er det nødvendig å stoppe togtrafikken rundt Oslo sentralstasjon. Det er avgjørende for Bane Nor at arbeidet er i rute igjen før sommeren, slik at denne stengingen kan skje i løpet av fellesferien.

– Det aller viktigste for oss er at man kan gjennomføre sommerbruddet som planlagt. Vi vil derfor jobbe hardt for å være i rute med prosjektet før sommeren slik at Oslo S kan stenges som planlagt, sier Borenstein

Dersom prosjektet fortsatt er forsinket i sommer kan det i verste fall bli nødvendig å skyve på stengingen av toglinjene i Oslo sentrum, og dette kan ramme mange pendlere når de kommer hjem fra ferie.

Også i fjor sommer førte Condottes økonomiske problemer til at det var tilnærmet stopp i arbeidene på Follobanen i rundt én uke.

Utelukker ikke dyrere Follobane

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen utelukker ikke at Follobane-utbyggingen nå kan bli både forsinket og dyrere. Han tror det var risiko for enda større forsinkelser dersom Bane Nor skulle ventet på avklaring om mulig økonomisk restrukturering av Condotte.

– Det kan ikke utelukkes at Follobane-utbyggingen blir forsinket og dyrere. Nå er det viktig å sikre best mulig fremdrift i prosjektet. Derfor er det bra at Bane Nor overtar ansvaret, statsråden til DN.

Bane Nor har forsikret statsråden om at oppsigelse av Condotte-kontrakten ikke vil medføre kontrakts- eller juridiske utfordringer senere.

– Dette har jurister gjennomgått for Bane Nor både to og tre ganger, sier Solvik-Olsen.

Vil kreve tilbake ekstrautgifter

Borenstein i Bane Nor sier til DN at selskapet foreløpig ikke har oversikt over hvilke ekstrakostnader som problemene med Condotte og de påfølgende forsinkelsene vil påføre Follobaneprosjektet.

– Det er litt for tidlig å si hvilke ekstrautgifter vi vil få, men de kostnadene vi får vil vi motregne mot Condotte, sier Borenstein.

Dette gjelder også kostnader som påløper knyttet til at Bane Nor nå må overta forpliktelsene i kontraktene som heves. Borenstein påpeker at Bane Nor har sikret seg en bankgaranti på 300 millioner kroner, og at det også er garantier fra Condottes morselskap.

– Vi vil rette eventuelle krav mot Condotte og dets morselskaper, sier Borenstein

Han forteller at Bane Nor vil vurdere om det skal lyses ut et nytt anbud for å finne en erstatter for Condotte.

– Foreløpig tar vi styringen selv, men parallelt har vi også satt ned en gruppe for å vurdere det videre løpet. Det er en mulighet at vi starter en anbudsprosess for å få inn en ny leverandør, men dette må skje etter reglene om offentlige anskaffelser, sier Borenstein(Vilkår)

Her bygges en jernbanestasjon på ni timer
De kinesiske arbeiderne demonstrerte effektivitet da de bygget denne jernbanestasjonen.
00:42
Publisert: