Saken er oppdatert.

Styret i DNB besluttet etter Panama-avsløringene at advokatfirmaet Hjort skulle gjennomføre en uavhengig undersøkelse av alle sider ved bankens befatning med saken.

Hjort har nå levert sin endelige rapport som har blitt behandlet av DNBs styre, opplyser banken i en pressemelding.

I rapporten fremkommer det at Hjort frikjenner både konsernsjef og styreleder i DNB, samt at det ikke er avdekket lovbrudd.

- De undersøkelser som vi har foretatt, gir etter dette ikke grunnlag for å hevde at det aktuelle tjenestetilbudet og forholdene rundt det skulle ha vært fanget opp av konsernsjefen og konsernstyrene, heter det i rapporten.

Bjerkes stilling ikke spørsmål for styret

Til NTB opplyser styreleder Anne Carine Tanum i DNB at styret ikke kommer til å stille spørsmål ved konsernsjef Rune Bjerkes stilling i kjølvannet av rapporten.

- Styret har i løpet av disse månedene ikke reist spørsmålet, sier Tanum til NTB.

Bjerke: - Alt som skjer i DNB er mitt ansvar
Samtidig opplyser styreleder Anne Carine Tanum at DNB-styret ikke kommer til å stille spørsmål ved konsernsjef Rune Bjerkes stilling i kjølvannet av Hjort-rapporten.
01:10
Publisert:
 

Flere har krevd Bjerkes avgang i forbindelse med avsløringene i de såkalte Panama Papers.

– Det er sånn samfunnet skal være. Man skal ha meninger om politikere, næringslivsledere og sentrale personer i det norske samfunn. Det er bra at de synspunktene kommer fram, og forhåpentlig også blir diskutert i det åpne rom. Men jeg forholder meg til styret, sier Bjerke om hva han tenker om at flere mener han bør gå, sier Rune Bjerke til NTB.

- Men jeg forholder meg til styret, fortsetter han.

- Ingen av de funnene som er gjort av Hjort-rapporten er av en slik karakter at det kan føre til drastiske personalmessige konsekvenser som oppsigelse eller avskjed, sier konsernsjef Bjerke.

Fulgte ikke etikkretningslinjene

I rapporten fastslår Hjort at DNB Luxembourg bisto kunder med etablering av 42 selskaper på Seychellene i perioden 2006 til 2008, og at samtlige selskaper er avviklet.

Hjort har ikke avdekket lovbrudd knyttet til opprettelsen av dette tjenestetilbudet, men mener DNB brøt to etikkretningslinjer. DNB har selv opplyst at det er gjort brudd på interne etikkretningslinjer tidligere.

Advokatfirmaet viser til at etableringen av tjenestetilbudet ikke ble godkjent etter instruks for nye produkter.

Samtidig mener Hjort at etikkretningslinjene ikke ble fulgt, ved at det ansvarlige forretningsområdet ikke stoppet tjenestetilbudet i påvente av en nærmere omdømmevurdering.

Informasjon om tjenestetilbudet ble ikke på noe tidspunkt brakt opp til tidligere eller nåværende konsernsjef, eller konsernstyrene før det ble gjort til en sak i mediene våren 2016, heter det i rapporten

Ifølge Hjort hadde Konsernrevisjonen mulighet til å fange opp tjenestetilbudet basert på opplysninger de mottok mellom 2007 og 2009.

Iverksatt tiltak

Styret i DNB har behandlet Hjorts rapport i to styremøter de siste dagene, opplyses det.

- I forbindelse med Panama Papers-saken vedtok styret i mai omfattende tiltak. Styret mener at de tiltakene som nå iverksettes, er godt egnet til å sikre god etterlevelse av konsernets etiske retningslinjer og å stanse uønskede produkter og tjenester i DNB, sier styreleder Anne Carine Tanum i DNB.

Blant annet har styret kommet med tiltak som å styrke kontroll med virksomheten i Luxembourg, forsterke kundekontrollen i Private Banking og en innføring av retningslinje for godkjennelse av nye produkter.

Mener tilbudet aldri burde blitt etablert

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag mottatt svar fra på oppfølgingsspørsmål om virksomheten til DNB Luxembourg fra DNBs styreleder, opplyses det i en pressemelding.

- DNB skriver at det ikke skulle bistått kundene med å etablere selskaper på Seychellene og at tilbudet aldri burde vært etablert. Det er jeg enig i, sier næringsminister Monica Mæland.

Brevet er svar på spørsmål departementet sendte DNB 12. april om DNBs datterselskap i Luxembourg sin rolle i etablering av selskaper på Seychellene. DNB har samtidig sendt Hjort-rapporten.

- Vi har mottatt brevet og rapporten. Det vil ta noe tid å gjennomgå og vurdere dette. Jeg hadde torsdag kveld et møte med styreleder og konsernsjef. Da fikk jeg en orientering om arbeidet som er gjennomført, funn og konklusjoner. Det skriftlige materialet fikk vi i dag da det ble offentliggjort, sier Mæland.

Følg markedet med DN Investor

Hør DN-podcast om septemberskrekken: Sjefstrateg Peter Hermanrud i Swedbank forklarer hvorfor aksjemarkedet gjør det så dårlig i september.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Anbefalt fra DNtv:

Her er den første iphonen uten plugg
Da Apple viste fram iPhone 7 onsdag kveld, skjedde det som har vært diskutert og fryktet blant enkelte i forkant. Selskapet har nemlig bestemt seg for å fjerne muligheten for å koble til hodetelefoner via minijack på den neste iPhonen.
01:29
Publisert:
 

- Tenk deg om før du låner til pipa
DNs Bård Bjerkholt kommenterer boligprisene.
03:31
Publisert: