Fordi nye ordre ble kansellert drar ledige ingeniører andrekvartalsresultatet ned, skriver Aker Solutions i en melding i forbindelse med fremleggelse av resultater i dag. I både Storbritannia og USA har selskapet måttet si opp avtaler med midlertidig ansatte.

Selskapet viser også til at resultat ble negativt påvirket av at «Aker Wayfarer» og «Skandi Aker» hadde ledigtid. Dette var også situasjonen i første kvartal, og selskapet meldte da at båtene var ledige også i andre kvartal.

company:akso

- I andre kvartal løste Aker Solutions noen oppstartsproblemer som var skyld i dårlige resultater i begynnelsen av året, sier styreleder Øyvind Eriksen i en pressemelding.

- Vi leverte på nøkkelprosjekter som Ekofisk Zulu og reduserte risikoen i porteføljen, fortsetter han.

Les også om problemene i første kvartal: Resultatvarsel fra Aker Solutions

Rekord under vann
Aker Solution ser robust etterspørsel etter selskapets produkter og tjenester i de fleste markeder, og er godt posisjonert i det raskt voksende dypvannsegmentet.

Ordreinntaket i subseavirksomheten var rekordhøyt i andre kvartal, på 3.771 millioner kroner. Ordreinngangen innen noen andre virksomhetsområder, blant annet Product Solutions, ble imidlertid påvirket av at prosjekter skyves ut i tid.

Anbudsaktiviteten er høy, men på samme tid har oljeselskapene utsatt noen prosjekter på grunn av bekymring for kontantstrøm, usikkerhet rundt fremtidige investeringer og tidspunkt for kontraktstildelinger for oljeserviceselskapene, skriver Aker Solutions.

Kostbar Cat
Aker Solutions fikk ebitda på 946 millioner kroner i andre kvartal 2013, mot 1.357 millioner kroner i samme periode i fjor, går det frem av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Det var ventet en ebitda på 1.014 millioner kroner, ifølge snittet av estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans.

Kanselleringen av Categori B-riggene i juni ga en engangskostnad på 375 millioner kroner.

Les også: Skroter planene om superrigg

Aker Solutions-aksjen AKSO er ned 0,94 prosent til 89,75 kroner på Oslo Børs sålangt tirsdag.