Eva Grinde

Kommentator i Dagens Næringsliv

Sorry, men du er neppe særlig unik og nei, du kan ikke bli «hva du vil»

Hvis du er heldig kommer jobblykken til deg mens du svetter deg gjennom mer eller mindre meningsløse oppgaver.

Publisert: Oppdatert:

Det er vanskelig å filosofere seg frem til hva man skal bli her i verden.
Det er vanskelig å filosofere seg frem til hva man skal bli her i verden. (Foto: Anuwat Meereewee/Istockphoto)