Et ekspertutvalg jobber for tiden med å finne ut hvordan Norge skal få flere over fra trygd til jobb (NOU 2019:7). I del en av dette arbeidet, som ble levert arbeidsminister Anniken Hauglie i mars i år, står det: «Forskning og erfaringer viser at vanlige helseproblemer ikke behøver å forhindre arbeid. Tvert om, arbeid har en rekke positive virkninger som også kan bidra til å bedre helsen.»