Når vil etterspørselen etter olje avta? Svaret opptar oljeanalytikere, politikere og miljøforkjempere. Men det er ikke spor av at dagen nærmer seg i IEAs siste månedsrapport for oljemarkedet. Tvert om anslår IEA at veksten i etterspørselen vil øke i år sammenlignet med i fjor, fra 1,1 millioner fat dagen i fjor til en vekst på 1,2 millioner fat dagen i år. Samlet etterspør verden over 100 millioner fat olje per dag. Anslagene fra IEA i den siste ferske månedsrapporten er forøvrig uendret fra sist måneds rapport.

Det er relativt lave priser på olje, høyere vekst i verdensøkonomien og fremgang i forhandlingene om handelsavtaler som gjør at IEA legger til en høyere vekst i oljeetterspørselen i år enn i fjor. Det internasjonale pengefondet, IMF, legger til grunn en vekst på 3,4 prosent i verdensøkonomien i år, mot tre prosent i fjor. Det er IMFs anslag som danner grunnlaget for IEAs anslag.

Norge øker når andre kutter

Det er land som USA, Norge, Guyana og Brasil som holder oppe veksten i produksjonen av olje etter de siste kuttene fra Opec. IEA anslår at land utenfor Opec samlet vil øke produksjonen av olje med rundt 2,1 millioner fat i inneværende år. Av dette vil USA bidra med 1,1 millioner fat dagen. Men IEA peker på at veksten i den amerikanske produksjonen er lavere enn det den har vært det siste året. Det skyldes blant annet at skiferprodusentene kutter budsjettene, lavere bruk av fracking og en nedgang i antall rigger brukt. Den norske produksjonen er på rundt to millioner fat dagen. Av denne produksjonen står Johan Sverdrup-feltet for rundt 17 prosent. Når fase to for dette feltet kommer i produksjonen i 2022 vil gigantfeltet kunne stå for rundt 30 prosent av den samlede norske oljeproduksjonen.

Stoler på lagrene

En av de store usikkerhetene i oljemarkedet nå er den økte spenningen i Midtøsten. Oljeprisen steg etter iranske rakettangrep mot amerikanske baser i Irak, men har nå falt tilbake til vel 64 dollar fatet.

– De siste hendelsene viser at Irak er en utsatt produsent, heter det fra IEA.

Irak produserer i dag rundt fire millioner fat dagen. Det er rundt dobbelt så mye som det ble produsert fra landet i 2010. IEA peker blant annet på at viktigheten av strategiske lagre for å balansere oljemarkedet ved økt uro i Midt-Østen. Oppbyggingen av lagre er mulig blant annet gjennom kraftig økning i produksjonen fra land utenfor Opec, som Norge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.