Fastrenten er rekordlav i flere av landets banker etter at Danske Bank innledet det nye året med å erklære krig om boliglånskundene. Er du høyt utdannet kan du sikre deg fastrente på 2,4 prosent her. Kunder under 35 år i DNB kan binde renten i tre år til 2,55 prosent.

Til tross for at kundevilkårene knapt har vært bedre, er det i dag kun 5,5 prosent av oss som velger å binde renten på boliglånet.

Det viser Finanstilsynets boliglånsundersøkelse som ble gjennomført i fjor høst.

- Andelen boliglån med rentebinding ligger på et svært lavt nivå. Det er nok lite kunnskap i befolkningen om fastrentelån, og vi ser at det er mange myter knyttet til det, sier fagsjef Rolf Mæhle i Finans Norge.

Han peker på at forekomsten av fastrenteavtaler i naboland er «vesentlig høyere».

- I Sverige er mer enn 30 prosent av boliglånene med rentebinding. Også Danmark har en relativt høy andel rentebinding. Slik sett er vi i en særstilling i Norge i forhold til at vi lar lånerenten flyte. Vi skiller oss ut.

Mæhle mener den tilsynelatende forklaringen på dette er at nordmenn har såpass god privatøkonomi at de ikke ser behovet for rentesikring.

- Men når vi begynner å borre i dette, slik vi har gjort med Husholdningsundersøkelsen, ser vi svar som gjør oss urolige.

Det lønner seg ikke

I undersøkelsen til Finans Norge oppgir 4 av 10 at årsaken til at de ikke har fastrentelån, er at de tror at det ikke lønner seg.

- Teorien tilsier at fastrenten i et langsiktig perspektiv i gjennomsnitt skal ligger over den flytende renten. Men i flere 3-5 årsperioder har fastrente sett i etterkant vist seg gunstigst, sier Mæhle.

Han peker på at renteutviklingen ikke alltid går slik ekspertene og markedet tror, og at du dermed ikke bør velge låneavtale ut fra hva du tror vil lønne seg, men heller ut i fra behov i egen økonomi.

- De siste 20 årene har vi hatt flere perioder der det har vært lønnsomt å binde renten, selv med et generelt fallende rentenivå.

Det er for dyrt

Nesten 1 av 10 velger flytende rente på boliglånet fordi de mener fastrentelån koster for mye.

- Da blir spørsmålet: dyrt i forhold til hva? Hvorvidt et fastrentelån er dyrt, avhenger av hvilken margin bank A tar på sitt fastrentelån kontra sitt flytende boliglån. Har du først bestemt deg for å binde renten, bør du forsøke å finne den renten som er lavest på dette tidspunktet for den bindingstiden du ønsker.

Jeg kan få overkurs dersom jeg skal flytte og må bryte avtalen

- Mange er redd det oppstår overkurs dersom de må innfri lånet dersom de skal flytte. Men i de fleste banker er det fullt mulig å ta med seg fastrenteavtalen over i et nytt låneobjekt. Har du innbetalt terminbeløp på en grei måte og boligmarkedet har holdt seg, skal det mye til for at banken ikke tillater å ta fastrentelånet over i det nye objektet.

Jeg må binde renten på hele lånet

- Fastrenteavtale er et mer komplisert låneprodukt enn et lån med flytende rente. Mange tror nok at de må binde renten på hele lånet for å få fastrenteavtale, men det er ingen enten eller. For de aller fleste vil det lønne seg med en kombinasjon av fast og flytende rente, mener Mæhle.

Han begrunner dette med at du da kan få det beste fra to verdener.

- Du får både en viss sikkerhet i forhold til lånekostnader, men også en fleksibilitet via det flytende rentelånet for eksempelvis å kunne nedbetale ekstra gjeld eller endre nedbetalingstiden.

Jeg kan ikke få fastrentelån

De fleste banker opererer med ulike krav til låntakerne. Er du for eksempel medlem i fagforeningen Akademikerne, kan du få en fastrente på 2,5 prosent.

- I utgangspunktet kan alle få fastrentelån, men alle de ulike bankene foretar kredittvurdering før dette eventuelt blir inngått. At bankene har ulike prinsipper for å kredittvurdere kunden er en del av konkurransebildet, forklarer Mæhle.

Han mener særlig to faktorer må være oppfylt:

- 1. Evne til å betjene lånet ved renteøkning og eventuelt andre uforutsette utgiftsøkninger. 2. At du har egenkapital til å stå i mot et boligprisfall. Andre ting av betydning er at du har vært en langsiktig, god kunde, samt at du har vist evne og vilje til å spare.

Utover dette kan han vanskelig se at bestemte vilkår må være oppfylt.

- Fastrentelån er mest aktuelt for folk som har strukket lånestrikken ganske langt og som ønsker forutsigbare lånekostnader. Det bør være hovedgrunnen - og så må dette ses i sammenheng med fremtidige planer, potensielt fremtidig boligbytte og lånehorisont. Kontakt banken og be om et tilbud. Sjekk det opp mot tilbud fra andre, bruk for eksempel Finansportalen som viser oversikt over hva andre banker tilbyr.

Banken har ikke anbefalt fastrentelån, så da trenger jeg det ikke

I undersøkelsen til Finans Norge, svarer 5 prosent at de ikke har fastrentelån fordi banken ikke har anbefalt det. Du kan likevel tjene på å etterspørre dette selv.

- Fem prosent svarer at de ikke har fastrentelån fordi de ikke har blitt anbefalt dette av banken sin. Det kan skyldes at banken mener kundene bør la renten flyte, for eksempel fordi økonomien er god og lånet beskjedent. Det kan indikere at de har vært klar over muligheten. Finansministeren har påpekt at dersom du velger fastrente fremfor flytende rente, så kan banken være mer noe liberal i forhold til kravet om fem prosent renteøkning og kravet på 15 prosent egenkapital.

LES OGSÅ: Ny bunn i fastrente

- Det er absolutt grunn til å rope varsko

Sjekk disse tipsene før du binder renten

Slik kommer du deg ut av fastrente-lånet  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.