I en ny rapport skriver byrået om muligheten for at elbiler kan få langt større utbredelse langt raskere enn de fleste ser for seg i dag. Det kan svekke etterspørselen etter bensin, diesel – og råolje.

– Omfattende bruk av batteridrevne kjøretøyer er en alvorlig trussel mot oljeindustrien, heter det i rapporten, ifølge avisa Financial Times.

– Dødsspiral

Fitch viser til at batterikostnadene har falt med 73 prosent siden 2008. Hvis denne utviklingen fortsetter, og elbilene blir billigere enn bensinbiler, kan investorene miste troen på oljeselskapene.

Resultatet kan bli en «dødsspiral» hvor investorene trekker midler ut av oljenæringen, ifølge Fitch, ett av de tre store internasjonale selskapene som vurderer andre selskapers kredittverdighet.

I et «ekstremt scenario» mener Fitch at elbilene kan få en markedsandel på 50 prosent i løpet av ti år. Da vil en firedel av etterspørselen etter bensin i Europa forsvinne.

Grønn energi

Også energiproduksjon med fossile energikilder kan bli rammet. Blir batterier billige nok, blir det lettere å dekke behovet for strøm med solceller og vind døgnet rundt.

Fitch holder muligheten åpen for at overgangen til elbiler kan ta lang tid. Samtidig stiller byrået spørsmål ved hva som vil skje hvis Kina bestemmer seg for rett og slett å kutte ut fossilbiler fullstendig.

Oljelandet Norge spiller en viktig rolle i utviklingen av elbil-teknologien siden vi har svært lave avgifter og gunstige ordninger for eiere av elbiler.

Å erstatte bensin- og dieselbiler med mer klimavennlige kjøretøyer regnes som et svært viktig tiltak for å kutte utslippene av klimagasser og begrense den globale oppvarmingen.

Fortsatt ikke engstelig på oljenæringens vegne? Les også: Mener 3D-printere truer oljeetterspørselen like mye som elektriske biler (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.