Dette går frem av beregninger Finansdepartementet har gjort for Arbeiderpartiet. Partiet har bedt om anslag over skattepliktig formue  i forbindelse med de pågående stortingsforhandlingene om modeller i ny skattereform.

Mindre skatt på aksjer

I reformforhandlingene har alle partier sagt seg villig til å vurdere en modell som innebærer at maskiner og utstyr, aksjer og bankinnskudd regnes som "arbeidende kapital" og fritas for formuesskatt. Til gjengjeld skal eiendom verdsettes høyere og formuesskattes.

Det er Alliansen for privat eierskap  - 11 organisasjoner fra Norges Bondelag til NHO  -  og den liberale tenketanken Civita som særlig har spilt inn en slik modell for å stimulere investeringer i næring og ta ned investeringer i eiendom.  

I den politiske debatten synes det likevel åpenbart at flertallet vil skjerme folks primærbolig sterkere fra økt skatt enn i alliansens opprinnelige innspill.

Skattepliktig del

Ap har uansett bedt om å få nærmere beregninger av virkningene av Alliansens opprinnelige modell - nemlig hvor stor andel av gjennomsnittlig brutto formue på ulike nivåer som vil være skattepliktig hvis skattegrunnlaget er både primær- og sekundærboliger, hytter, innbo og løsøre uten gjeldsfradrag.

Finansdepartementet tar forbehold om at gjeldende ligningsverdier legges til grunn, og at senere besluttede rente- og bunnfradrag kan påvirke utfallet.

I svaret til Ap er det personer med bruttoformue på mellom en halv og en million kroner som kommer "dårligst ut". Her finner departementet at 69 prosent av formuen til en snau million skattytere vil være formuesskattepliktig etter Allianse/Civita-modellen.

Motsatt vil 19 prosent av formuen være skattepliktig for personer med mellom ti og 50 millioner kroner i formue, og bare fire prosent for dem med over 100 millioner kroner i formue. 

"Tabellen viser at skattepliktig formue i henhold til Alliansens modell øker med samlet brutto ligningsformue, men at den utgjør en mindre andel av samlet formue for de høyeste formuesintervallene", skriver Finansdepartementet i svaret til Arbeiderpartiet.

 

Les også:

Skatteforsvar på sotteseng dnPlus  

Effektiv skatt på formue dnPlus  

Ny gave til de superrike? dnPlus

Åpner for å øke utbytteskatten

Se på DN TV:

Se det vanvittige kaoset under Vinmonopolets årlige Burgund-slipp
- Det er mann mot mann, sier Bjørn Håvard Larsen, som sov i kø på gaten i fem netter for den edleste flasken. Kan du gjette prisen?
01:44
Publisert:
 

 

 

 

 

 

      (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.