Eldre som spiser sjokolade, reduserer risikoen for alzheimer og annen kognitiv svikt betydelig, viser ny forskning.

Det er konklusjonen fra portugisiske forskere som presenterer sine funn i  Journal of Alzheimers Disease  i sommer. At kakaoprodukter er gunstig for hjernen er kjent, men det har ikke tidligere vært påvist en så klar helsefordel over lang tid.

– Det er en betydelig reduksjon i risiko, sier overlege dr.med. Håvard Bentsen ved Senter for Psykofarmakologi på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo til NTB.

Han er spesialist i psykiatri og klinisk farmakologi og forsker på hvordan kosthold påvirker hjernen.

I undersøkelsen fra Portugal er det ikke skilt mellom mørk og lys sjokolade eller tatt hensyn til sukker- eller melkeinnhold i sjokoladen.

– Det styrker egentlig funnene. Hadde de skilt mellom sjokoladetypene, tror jeg de hadde sett en enda større risikoreduksjon for dem som bare spiste mørk sjokolade, sier Bentsen.

Dobbelttest

Forskere ved universitetene i Porto og Lisboa tok utgangspunkt i en større kostholdsundersøkelse. De henvendte seg til alle deltakere som var 65 år eller eldre og ved sine fulle fem. I alt 531 personer stilte opp til såkalt MMSE (Mini Mental Status Examination), en undersøkelse av kognitiv funksjon, hjernens evne til å oppfatte, behandle og benytte seg av informasjon. I gjennomsnitt fire år senere ble 309 deltakere testet igjen. En tredel fikk da påvist kognitiv svikt, definert som en nedgang på minst 2 poeng fra første til andre test.

43 prosent av de 531 hadde spist sjokolade det siste året før studien begynte. Disse hadde 40 prosent lavere risiko for kognitiv svikt enn de andre. Dette gjaldt også når man tok hensyn til alder, utdanning, røyke- og alkoholvaner og fysisk helse.

Troverdig

– Jeg fester lit til hovedkonklusjonen av studien, tross svakheter i metode og utvalg. Antallet deltakere er for lite til å vite om hyppigere inntak gir større virkning. Porsjonsberegningen er upresis. Det skilles ikke mellom sjokoladetypene, sier Bentsen. 

– Kritiske røster vil kanskje hevde at de som holder seg friske i toppen velger å spise sjokolade fordi de vet det er sunt?

– Det forklarer neppe en så stor forskjell mellom gruppene, sier Bentsen.

Konklusjonen er uansett at for eldre kan det å spise sjokolade rett og slett forebygge kognitiv svikt, og det er bare å komme i gang når man har nådd 60-årene.

Kakaofordeler

Tidligere undersøkelser har overbevist forskere om fordelene ved å spise produkter fra kakaobønner, som blant annet inneholder flavanoidet epikatekin og alkaloidet teobromin. Begge stoffene bidrar med bitter smak, og fjernes i ulik grad fra kakaoprodukter. Jo lysere sjokoladen er og jo mer melk den inneholder, dess mindre har den av disse stoffene. 

Epikatekin er en antioksidant. Dette er stoffer som motvirker oksidasjon, kroppens aldring og forfall. Teobromin er i familie med blant annet koffein og beslektet med morfin og kokain, men har svakere effekter enn disse. Mange hevder dog at de føler seg både lykkeligere, mindre stresset og mer oppkvikket av å spise sjokolade.

Undersøkelsen henviser for øvrig til sammenfallende funn fra  Hordalandsundersøkelsen , som viste at regelmessig inntak av sjokolade over tid for personer i alderen 70 til 74 år økte sannsynligheten for å score bra på kognitive tester.

Les også: Dette er Norges «sykeste» kommuner

 
Hiver seg på Høies sukkerdugnad dnPlus  (DN+)

Stina (41) kjører ti mil to ganger i uken for å trene her  


  Stina (41) kjører ti mil to ganger i uken for å trene her (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.