Simen Markussen

Forsker ved Frischsenteret

Ser konturene av et arbeidsmarked der mange aldri får en fot innenfor

Mye tyder på at vi går mot et mer todelt arbeidsmarked. Det kan vi gjøre noe med.

Publisert: Oppdatert:

Et overveldende flertall av de som havner utenfor arbeidslivet mangler videregående skole, og de kommer fra familier med lav inntekt og/eller svak arbeidsmarkedstilknytning.
Et overveldende flertall av de som havner utenfor arbeidslivet mangler videregående skole, og de kommer fra familier med lav inntekt og/eller svak arbeidsmarkedstilknytning. (Foto: Gunnar Lier)