Et grunnleggende spørsmål i forholdet mellom stat og borgere er hvorvidt staten bør opptre paternalistisk ved å begrense folks frihet når det er til deres eget beste.

Bør staten innføre påbud om hjelm for syklister, eller obligatorisk pensjonssparing? Eller bør staten la folk få ta sine egne valg, selv om det fører til at mange tar dårlige valg?

Avveining mellom frihet og velferd er ikke minst viktig i en situasjon preget av en pandemi.