Det var tyngre denne gangen, kanskje fordi vi visste hva vi gikk til. I mars hadde overgangen til hjemmekontor noe spektakulært over seg. Vi var i krig med pandemien og måtte brå-digitaliseres. Vi fant ut at møtene kunne være ganske så effektive på Zoom og Teams, og selv epostene fikk sin renessanse.