Denne uken la regjeringen frem en oppdatert krisepakke. Sammenlignet med situasjonen før sommeren er krisen ikke lenger altomfattende, men konsentrert om enkelte sektorer. Tiltakene gjenspeiler også dette.

De nye tiltakene er rettet inn mot bransjene som er hardest rammet av smitteverntiltakene, som kultur og reiseliv. Det er vanskelig å vurdere om tiltakene er tilstrekkelige, men jeg tror regjeringen har truffet ganske bra.

Viktigere er det nå at blikket vendes fremover.