I dag sender Norges Bank på høring planlagte endringer i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank. Regelverket skal legge til rette for at bankene har tilstrekkelig låneadgang og samtidig begrense Norges Banks risiko.

Det kan i sin tur bety strammere krav til egenkapital ved boliglån.

– For å legge til rette for at bankene skulle kunne låne mer i Norges Bank lempet vi midlertidig på kravene til sikkerhet høsten 2008. Vi mener at forholdene nå ligger til rette for å trekke tilbake de midlertidige endringene, sier direktør Kristin Gulbrandsen i Norges Bank.

Skjerpede krav til egenkapital
Endringene kan gjøre at hver enkelt bank i større grad får behov for å redusere sin egen risiko.

I en tale i dag tar sentralbanksjef Svein Gjedrem opp boliglånsmodellene i norske banker. Han antyder at strengere krav om egenkapital kan være en av bankenes muligheter til innskjerping.

- Et krav til egenkapitalandel vil kunne dempe bankenes gjeldsfinansiering og risikotaking, sier Gjedrem.

For å finansiere den sterke veksten i boliglån, må bankene i stor grad selv ta opp lån. Det gjør bankene mer utsatte for likviditetsskvis.

- De lave risikovektene på boliglån fører dermed også til høyere likviditetsrisiko i banksystemet vårt, sier Gjedrem
.

Norske myndigheter har vært restriktive med å godkjenne hybridkapital. Siden praksis i Norge allerede er streng, er det ikke sikkert at de nye reglene i seg selv vil få så stor betydning.

Den andre endringen i retningslinjene er at Norges Bank fra februar 2012 ikke lenger vil akseptere verdipapirer utstedt av banker som sikkerhet for lån. Obligasjoner med fortrinnsrett vil fortsatt godtas.Gjedrem peker også på systemrisiko som utvikler seg:

- En lærdom fra finanskrisen er at reguleringen av finansinstitusjonene bør søke å begrense ikke bare risikoen i hver enkelt bank, men også risikoen i hele det finansielle systemet, sier Gjedrem.

Han mener boliglån er en god illustrasjon på forskjellen mellom den individuelle risikoen for banken og systemrisikoen.

- Selv under bankkrisen rundt 1990 tapte norske banker lite på boliglån. De lave risikovektene for boliglån i dag gir bankene sterke insentiver til å yte slike lån. Men svingninger i boligmarkedet, som går hånd i hånd med skiftende spareatferd, er likevel en kilde til konjunktursvingninger og store tap når bankene må avskrive lån til bedrifter som selger varer og tjenester til husholdninger, sa Gjedrem i sin tale i dag.

Les:
Slik kutter du boligrentene
Vi dropper fastrente

Det er viktig å være oppmerksom på at utviklingen i det norske boligmarkedet og i bankenes atferd har hatt likhetstrekk med utviklingen i land hvor det har gått helt galt. Svein Gjedrem

Fra 1 krone til 250 kroner
Kapitalkravene til boliglån svært lave i Norge, noe Gjedrem vier endel tid til i sin tale i dag:

- De risikomodellene de nordiske bankene anvender, ser ut til å gi vekter på boliglån helt ned til mellom 7 og 15 prosent. Når bankene skal ”la egenkapitalen arbeide”, blir det et kolossalt press for å øke belåningen, sier Gjedrem.

Én krone i egenkapital kan stå bak så mye som 250 kroner i boliglån.

Sjekk våre lånekalkulatorer her

Utsatt boligmarked
Ifølge Gjedrem er det norske boligmarkedet utsatt:

  "Både høy skattesubsidiering av eie av bolig og mye lån til flytende rente bidrar til at aktivitet og priser svinger mye. Veksten i boligpriser de to siste tiårene har også vært svært sterk sammenliknet med land hvor boligbobler har bristet", heter det i talen.

- Det er viktig å være oppmerksom på at utviklingen i det norske boligmarkedet og i bankenes atferd har hatt likhetstrekk med utviklingen i land hvor det har gått helt galt, sier Gjedrem, og fortsetter:

- I Norge økte boligprisene mye. Det ble ytt mer og mer kreditt. Forbruket steg, og sp#229en falt. Rentesettingen har kunnet stabilisere utviklingen noe. Den økonomiske politikken var kanskje mer vellykket her og staten hadde større buffere. Men den myke landingen i norsk økonomi så langt skyldes også en god dose flaks, ikke minst da oljeprisen raskt tok seg opp igjen etter å ha falt fra 150 til 35 dollar per fat, sier Gjedrem.

Les:
Slik kutter du boligrentene
Vi dropper fastrente
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.