Tiårsjubileet for finanskrisen er passert. For noen få uker siden ble jeg spurt om noe kunne ha vært gjort for å unngå dette «tapte tiåret». Jeg satt i et panel med andre deltagere som ga flere eksempler på tiltak som kunne ha forbedret produksjonsvekst, sysselsetting, finansiell stabilitet og inntektsfordeling.

Det mest fascinerende spørsmålet for meg er hvorfor så få slike tiltak som kunne ha forbedret økonomien og lettet folkets misnøye, er blitt innført etter krisen.