Stivbent forsvar av markedsdreven globalisering følger i kjølvannet av de liberales avsky for den amerikanske presidenten Donald Trumps løgnaktige og usiviliserte måte å drive politikk på. For dem er fri handel av varer og tjenester og fri bevegelse av kapital og arbeidskraft en vesentlig del av liberal politikk, og Trumps proteksjonisme, som setter «Amerika først», kan ikke skilles fra den fordervelige politikken hans.