Den største svakheten ved norsk offentlighet, er vår manglende evne til å bruke tid på det viktigste. Ved siden av det grønne skiftet er kunstig intelligens det som vil forme verden og Norge mest i det 21. århundret. Husker noen sist noen norsk politiker sa noe meningsfylt om det? Jeg vet ikke engang hvor politikk for kunstig intelligens er forankret i Støres regjering? Erna Solberg klarte sågar å sause det sammen med distriktspolitikk.