Fylkesmannen har undersøkt tolv anlegg i Hordaland, og ved ni av dem var konsentrasjonen rett under anleggene så høy at det regnes som giftig for dyrene som lever der. Ved de tre andre anleggene ble tilstanden kategorisert som «dårlig».

– Det er snakk om enormt høye konsentrasjoner. Dagens kobberforurensning er ikke bærekraftig, sier Tom N. Pedersen, seniorrådgiver ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland til Bergens Tidende.

Kobber er giftig i det marine miljø, og blir ikke brutt ned i naturen. Ifølge fylkesmannen har konsentrasjonen av kobber i sedimentene rett under mange oppdrettsanlegg nådd et urovekkende høyt nivå.

Fordoblet forbruk på ti år

Oppdrettsnæringen bruker kobber som antibegroingsmiddel på nøter i matfiskenæringen, hvor høyttrykkspyling av nøtene fører til utslipp og opphopning av kobber under merdene.

Forbruket av kobber i oppdrettsnæringen er mer enn fordoblet siden 2005, og Miljødirektoratet har beregnet at rundt 85 prosent – ca. 1000 tonn – lekker ut i miljøet.

Fylkesmannen i Hordaland kartla kobbermengden ved fire anlegg også i 2012, og konklusjonen er at kobberkonsentrasjonen har fordoblet seg de siste fire årene.

– Hvis dagens driftsform fortsetter, kan en del lokaliteter stå i fare for å bli uegnet til oppdrettsformål, sier Pedersen.

Les også:  Lusejuks til Høyesterett dnPlus (DN+)

 
– Vi kan ikke fortsette å fylle fjordene med dritt dnPlus  (DN+)

Sp: – Det må være pinlig for fiskeriministeren

Følg markedene med DN Investor

Hør DN-podcast om maktens språk: Er Trump og Brexit et tegn på at makten snakker over hodet på folk? Hvorfor vender folk seg fra ekspertene og heller hører på frisører enn ministre? DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim diskuterer maktens språk med Marte Gerhardsen og Lars-Erik Grønntun.

Får du ikke opp spilleren? Prøv her eller her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Anbefalt av DNtv:

Derfor holder Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent
Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer bakgrunnen for rentebeslutningen.
04:24
Publisert:
 

Roboter inntar byggebransjen
Kruse Smith har leid inn selskapet nLink og robotene Drilly I og Drilly II til å drille ti tusen hull i taket i det nye bygget til Arkivenes Hus i Stavanger.
00:53
Publisert: