– Dette er rett og slett pinlig for Monica Mæland. Hun har vært uklok i sin vurdering av saken, sier Erik Magnus Boe, jusprofessor ved Universitetet i Oslo og ekspert på forvaltningsrett til DN.

Forrige måned utnevnte næringsminister Monica Mæland (H) tidligere kulturminister Thorhild Widvey (H) som ny styreleder i Statkraft. I NRK er de blitt omtalt som venninner, og Justisdepartementets lovavdeling vurderer nå om Mæland var inhabil under ansettelsen.

Etter at NRK ba om innsyn i all kommunikasjon i ansettelsesprosessen, oppga Næringsdepartementet at det finnes en SMS-utveksling mellom næringsministeren og Widvey.

Det har vært SMS-kontakt mellom de to «i forbindelse med Widveys kandidatur til styreledervervet i Statkraft knyttet til avklaring av Widveys tilgjengelighet, og forholdet til karantenereglene», opplyste departementet.

Les  også

  Ap ber Mæland offentliggjøre SMS-er

Eva Grinde: Venner, vi? Neida. Joda. Litt så. dnPlus   ( DN+)

Mæland avviser inhabilitet  

– Åpenbart ingen hjemmel

Men Mæland nekter å vise frem innholdet i SMS-ene. Ifølge departementet er disse å regne for «intern saksforberedelse» og kan derfor unntas offentlig innsyn.

Jusprofessor Boe mener det ikke finnes noen hjemmel for å hemmeligholde dem.

– Jeg synes det er trist at en statsråd gjør så elementære bommerter. Det finnes åpenbart ingen hjemmel for å unndra denne sms-korrespondansen offentligheten. En tekstmelding er et dokument i offentlighetslovens forstand, og dette er ikke en dialog som har foregått internt i beslutningsorganet, sier Boe til DN.

 

– Uforståelig

Også Jan Fridthjof Bernt, jusprofessor ved Universitetet i Bergen (UiB), stusser over at Mæland velger å hemmeligholde SMS-korrespondansen med Widvey med begrunnelsen «intern saksforberedelse».

- Denne begrunnelsen er ganske uforståelig for meg, sier Bernt.

Han viser til at unntakene for interne saksdokumenter bare gjelder for «dokument som organet har utarbeidet for si eiga interne saksførebuing». Med andre ord dokument som er skrevet av noen i forvaltningsorganet til andre i samme organ som ledd i saksbehandlingen, samt i noen tilfeller dokumenter innhentet fra underordnet organ eller ekstern rådgiver.

– Widvey er selvsagt ikke saksbehandler her, hun er part i saken. Reglene om rett til innsyn i offentlig saksdokumenter gjelder på samme måte for SMS-er som for andre typer skriftlig kommunikasjon, sier Bernt.

- Bør offentliggjøre

Bernt og Boe får støtte av kollega Ørnulf Rasmussen, jusprofessor ved UiB.

– Reglene for intern saksforberedelse vil ikke omfatte ekstern korrespondanse som en slik SMS-utveksling er, sier han.

Rasmussen mener SMS-ene bør offentliggjøres.

– Jeg mener det ikke foreligger rettslig grunnlag for å holde dem tilbake. Dersom departementet skulle stå fast på at de kan holdes tilbake, har departementet likevel etter min mening plikt til å gi merinnsyn, sier han.

Merinnsyn betyr at staten av hensyn til sakens offentlige interesse, gir innsyn selv om loven åpner for å hemmeligholde informasjonen.

Uenige om relasjon

Mæland har nektet for at ansettelsen av Widvey var en vennetjeneste.

– Dette er ikke en relasjon som dekkes av forvaltningslovens regler for habilitet. Og er heller ikke i nærheten av grensen for det, sa hun til NRK 21. juli.

Mæland mente først at en habilitetsvurdering var unødvendig, men snudde for halvannen uke siden og har bedt Justisdepartementets lovavdeling om å vurdere saken. I brevet til lovavdeling skriver Mæland at hun utenom parti- og regjeringssammenheng har møtt Widvey privat ved fire anledninger.

Widvey selv har beskrevet forholdet til Mæland som «nært».

Mange ubesvarte spørsmål

NRK har spurt hvor mange andre kandidater som ble vurdert til styreledervervet.

Svaret Næringsdepartementet ga NRK, var: «Vi kommenterer ikke interne prosesser i forbindelse med innstilling av styrekandidater»

– Her er det mange ubesvarte spørsmål som departementet og Mæland bør ta tak i, sier Boe til DN.

Mæland har til nå ikke gitt annen begrunnelse for skiftet enn at hun ønsket «en styreleder med en annen profil». Hun vil ikke kommentere kritikken fra jusprofessorene.

- Nærings- og fiskeridepartementet har fått flere innsynsbegjæringer knyttet til saken, og vi vil nå vurdere dem. For øvrig avventer vi lovavdelingens vurdering, skriver Mæland via kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland i næringsdepartementet.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.