I 2020 økte Statens investeringsfond for utviklingsland (Norfund) sine investeringer med 20 prosent til 4,8 milliarder kroner. I fjor økte investeringene med ytterligere 10 prosent til 5,3 milliarder kroner, opplyser fondet til NTB.

Det er Norfund-direktør Tellef Thorleifsson svært fornøyd med.

– Vi er glade for at vi kan øke våre bidrag til å skape jobber og bekjempe fattigdom, midt i utfordringene pandemien har medført, sier han.

Effektiv forskjell

Investeringene utgjør tre ganger så mye som det Norfund får over bistandsbudsjettet. I fjor fikk fondet 1,68 milliarder kroner.

– Vi ser at vi kan utgjøre en svært effektiv forskjell gjennom å investere bistandspengene i stedet for å gi dem bort. Gjennom avkastning og nedsalg kan vi bruke de samme pengene flere ganger og dermed bidra til å skape enda flere arbeidsplasser, sier Thorleifsson.

Totalt gjorde Norfund 32 nyinvesteringer og 13 oppfølgingsinvesteringer i eksisterende selskaper i 2021.

De største investeringene, i alt 2,7 milliarder kroner, er foretatt innen ren energi, mens resten av kapitalen er investert i vekstbedrifter og finansinstitusjoner. Norfund har også foretatt sin første investering innen vannforsyning.

– Vi er særlig glade for at vi har lykkes med å øke investeringstakten vesentlig gjennom de to siste årene. Det har vært enda viktigere å bidra til å skape nye arbeidsplasser for å demme opp for tapet av jobber som følge av pandemien, sier Thorleifsson.

Tallene for 2021 er ennå ikke klare, men i 2020 ble det skapt rundt 5.700 nye arbeidsplasser i selskapene Norfund har investert i, ifølge årsrapporten.

Mer krevende

Samtidig erkjenner Norfund-direktøren at pandemien har gjort arbeidet mer krevende.

Ifølge en rapport som Norad lanserte nylig, har covid-19 ført til at nesten 100 millioner flere mennesker lever i ekstrem fattigdom enn det situasjonen ville vært uten pandemi.

– Det er enorme behov for økte investeringer i både fornybar energi, selskaper innen verdikjedene knyttet til landbruket, og banker som når ut til mindre bedrifter, sier Thorleifsson.

– Vi er klare for å øke investeringene ytterligere i 2022, slår han fast.

Norfund har i lang tid satset på fornybar energi. Dette er blitt stadig viktigere i takt med de økende klimaendringene. Fra i år skal Norfund derfor forvalte et eget klimainvesteringsfond, der regjeringen og Norfund har satt av 10 milliarder kroner over fem år. Pengene skal brukes til å investere i fornybar energi i utviklingsland.

25 år

I år skal Norfund markere at det er 25 år siden fondet ble opprettet. Siden den gang og frem til utgangen av 2020 har fondet investert i alt 28,4 milliarder kroner. Over halvparten, drøyt 15,4 milliarder, er investert i afrikanske land, med Sør-Afrika som den største mottageren. I 2021 var India det enkeltlandet med de største investeringene.

En analyse Norfund gjorde i 2019, viser at mer enn åtte av ti av virksomhetene fondet investerte i, fortsatt var i drift tre år etter at Norfund hadde solgt seg ut.

Investeringer i utviklingsland er regnet som risikofylt, men siden starten og til utgangen av 2020 har fondet hatt en avkastning på 5,2 prosent. Pandemien førte imidlertid til at 2020 endte med røde tall i regnskapet med en negativ avkastning på 0,1 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.